Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppgave 1 - Variabler

fornavn = 'Martin'
etternavn = 'Berntsen'
fodtAar = 1997
detteAar = 2018
alder = detteAar - fodtAar
print('Mitt navn er', fornavn, etternavn,'.')
print('Jeg er', alder, 'år gammel.')

Oppgave 2 - Mer variabler

morAlder = 47
farAlder = 46
søsterAlder = 18
brorAlder = 13
familieSum = morAlder + farAlder + brorAlder + søsterAlder
familieGjennomsnitt = familieSum / 4;
# Eller: familieGjennomsnitt = (morAlder + farAlder + brorAlder + søsterAlder) / 4;
print('Familien er tilsammen',familieSum,'år gammel, med en snittalder på', familieGjennomsnitt,'år.')

Oppgave 3 - Betingelser

#To sanne matematiske betingelser
2 > 1
1 == 1
#To usanne matematiske betingelser
1 < 0.5
1 != 1 
 
a = 2
b = 5
c = 10
a < b #true
b >= 2 #true
c == 9 #false
c >= c #true
a > c-b #false
c == a * b #true
100 > 99 and b == 5 #true
a == b or c > b #true

Oppgave 4 - Forståelse av if-setninger og betingelser

 • Den nye verdien til a er 40
 • Den nye verdien til b er 10
 • Den nye verdien til c er 20
 • Den nye verdien til d er 100
 • Den nye verdien til e er 30
 • Den nye verdien til f er 15

Oppgave 5 - Bruk av elif

# I denne løsningen spiller rekkefølgen rommene testes i en rolle. Kan du forklare hvorfor?
# Hvis brukeren skriver inn noe annet enn et tall vil programmet kaste en såkalt 'exception' som fanges opp i except-blokken og håndteres der

rom1 = 100
rom2 = 80
rom3 = 40
antallPersoner = int(input('Hvor mange personer er dere? '))
if antallPersoner < 0:
  print('Ugyldig input, input må være positivt')
elif antallPersoner <= rom3:
  print('Et rom med',rom3,'plasser kan brukes')
elif antallPersoner <= rom2:
  print('Et rom med',rom2,'plasser kan brukes')
elif antallPersoner <= rom1:
  print('Et rom med',rom1,'plasser kan brukes')
else:
  print('Ingen av rommene har høy nok kapasitet')

 

 

 • No labels