Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppgave 1 - Teori løkker

 1. Hvordan er syntaksen til en for-løkke?
 2. Når bruker man helst for-løkker? Er det når antall iterasjoner (runder i for-løkken) er kjent, eller når antallet er ukjent?
 3. Skriv om følgende for-løkke til en while-løkke:
for i in range (0,6):
	print(i)

Oppgave 2 - For-løkke

Lag en for-løkke som skriver ut ”Bolton Wanderers!” til skjermen 20 ganger.

Oppgave 3 - While-løkke

Lage en while-løkke som genererer et tilfeldig tall mellom 0 og 10. Tallet som genereres skal skrives ut til skjermen, og while-løkken skal stoppe hvis det tilfeldige tallet blir 7.

Oppgave 4 - For-løkker

 1. Lag en for-løkke som går igjennom en liste, og som gjør om alle negative tall til 0 og alle positive tall (inkl. 0) til 1.
 2. Lag en for-løkke som summerer alle tallene i en liste.

Oppgave 5 - Passord

I en uendelig løkke, be brukeren om å skrive inn et passord, og deretter om å skrive inn det samme passordet igjen. Gi så brukeren beskjed om at enten:

 • Passordet ble gjentatt riktig, eller
 • Passordene har ulik lengde, eller
 • Det andre passordet kommer alfabetisk før det første, eller
 • Det andre passordet kommer alfabetisk etter det første.

Hopp deretter tilbake til starten av løkken.

Oppgave 6 - Produkt

Lag en løkke som trekker to tilfeldige tall mellom 1 og 10, multipliserer dem, og skriver ut regnestykket til skjermen. Løkken skal fortsette så lenge produktet er mindre enn 70.

Oppgave 7 - Speedometer

 • Bob har importert bilen sin fra USA, og strever fælt med å følge de norske fartsgrensene. For å hjelpe seg skal kona sitte i passasjersetet med en laptop i fanget og regne om fra kilometer i timen til miles per hour. Skriv en funksjon som tar inn km/t som parameter og returnerer farten i mph (mph = km/t / 1.6). 
 • Kona har ikke alltid tid til å være med Bob på biltur. Skriv ut en oversikt over hver 10. km/t, fra 10 til 110, og hva de tilsvarer i mph. Det vil si:

10 km/t = 6 mph
20 km/t = 13 mph.
Osv…

Gjør dette ved hjelp av en for-løkke.

Oppgave 8 - Doble for-løkker

 1. Opprett den 2-dimensjonale matrisen (tabellen). Hint: en liste som inneholder lister.

  1	3 	-3 	5 	23
  23	1 	34 	13 	32
  33	67 	64 	5 	-9
  46	-6	6 	64 	8
  2	3	19 	12 	-4
 2. Gå gjennom hele denne matrisen, og gjør om alle negative tall til positive tall.
 3. Finn det høyeste tallet i matrisen.

Oppgave 9 - Badekaret

Tenk deg at du har et badekar som skal fylles med vann. Dette er et veldig lite badekar, så det tar bare 20 liter. Tenk deg så at du skal lage et program som kontrollerer vannkrana som fyller opp badekaret. Det programmet skal gjøre er å sjekke om badekaret er fullt (dvs 20 liter), hvis ikke skal det fylle på en liter til med vann. Programmet skal skrive ut antall liter i badekaret ettersom det fylles opp, og ”Badekaret er fullt” når vannkrana må lukkes. Realiser dette ved hjelp av en whileløkke. Det er 5 liter vann i badekaret når programmet startes.

Oppgave 10 - Sjakkbrett

Et sjakkbrett har 8 x 8 ruter. La oss si at rute (1,1), er nederst til venstre, og er svart.

 • Skriv en funksjon som finner ut om sjakkrute (X,Y) er svart eller hvit, og returnerer svaret.
 • Ved hjelp av denne funksjonen og nøstede løkker, skriv til skjermen fargen på hver rute på sjakkbrettet. Det vil si:

Rute 1,1 er svart
Rute 2,1 er hvit
Rute 3,1 er svart
Osv..

Oppgave 11 - Sum av gangetabellen

Bruk nøstede løkker til å summere alle produktene i gangetabellen (opp til 10x10), og skriv ut svaret til skjerm.

Oppgave 12 - Stigende sekvenser

Lag et program som bruker en nøstet for-løkke til å skrive ut det følgende:
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tips: Hvis du ønsker å skrive ut noe i python uten å samtidig starte på ny linje, kan du skrive import sys og bruke sys.stdout.write() i stedet for print().

 

 

 • No labels