Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 18 Next »

Gammel Oppgaveside: https://itgk.idi.ntnu.no/oving/

 Her er en oversikt over alle Matlab oppgavene som inngår i øvingsopplegget.

 

Oppgaver om teori

There is no content with the specified labels

 

Oppgaver om funksjoner

 

Oppgaver om switcher

Oppgaver om lister

Oppgaver om løkker

Oppgaver om strenger

Oppgaver om cellarrays

There is no content with the specified labels

Oppgaver om filbehandling

Sammensatte oppgaver

Oppgaver fprintf, modulo, plot, char

Noen av undersidene i dette området går utover pensum, men kan være nyttige dersom man vil gjøre seg enda bedre kjent med Matlab.

Sidetype

Ferdig

Undersider, revidert

Undersider, til revisjon

oversikt

25

0

0

 

Oppgaver om teori

  • No labels