Child pages
  • UiO - Universitetet i Oslo
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

UiO-fagsp.NTNU-fagUspes ITUspesKommentarOK?
INF3290 - Store og komplekse informasjonssystemer10TDT4150 - Avanserte databasesystemer
TDT4225 - Store, distribuerte datamengder (2,5)
TDT4140 PU (7,5)
   2015.06.18 RS
2015.06.18 RS
2015.06.18 
RS
INF3380 - Parallellprogrammering for naturvitenskapelige problemer10TDT4200 - Parallel Computing (7,5)2,5  2013.05.22 RS
INF3510 - Informasjonssikkerhet10TTM4135 - Informasjonssikkerhet (7,5)2,5  2015.02.24 RS
INF4130 - Algoritmer: Design og effektivitet10TDT4125 - Algoritmekonstruksjon, videregående kurs (7,5)2,5  2015.02.24 RS
INF5040 - Åpen distribuert prosessering10TDT4190 - Distribuerte systemer (6)4 Dekker ikke sikkerhet2015.02.26 RS
INF5050 - Protokoller og ruting i Internett10

TTM4105 - Aksess- og transport-nett (Del 1) (3,75)
TTM4150 - Nettarkitektur (Del 2) (3,75)

2,5 Dekker tilsammen 7,5sp2015.06.18 RS
2015.02.26 RS
INF5100 - Avanserte databasesystemer10TDT4150 - Avanserte databasesystemer (6.0)4  2015.06.18 RS
INF5520 - Ressursestimering, usikkerhetsvurdering,
planlegging og budsjettering av it-prosjekter
10IT1901_Prosj1 (7,5)2,5  2015.06.18 RS
INF5722 - Eksperimentell design av IT10IT3402 - Design av grafiske brukergrensesnitt (6.0)4  2015.06.02 RS
INF5750 - Open source software development10EiT (6.0)4 Både individuelt og gruppe-arbeid2015.02.26 RS

INF5761 - Health management information systems

10TDT4210 - Helseinformatikk (6.0)4  2015.02.24 RS
INF5830 - Prosessering av naturlige språk10TDT4215 - Web-intelligens (2,5)
TDT4173 - Maskinlæring og case-basert resonnering (2,5)
TMM4230 - Teknologi for integrerte operasjoner og semantisk web (2,5)
2,5  2015.06.18 RS
2015.06.18 RS
2015.06.18 
RS

UNIK4270 - Sikkerhet i operativsystemer og programvare

10TDT4237 - Programvaresikkerhet (3,75)6,25 Dekker ikke hele utviklingsprosessen.2015.02.26 RS
  • No labels