Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Forslag:

function Min_sudoku()
valg = 7;
while valg ~= 0
  if valg == 1
    brett = zeros(9,9);
    brett = sudoku (brett);
  elseif valg == 2
    lagreSpel(brett);
    disp('Spelet ditt har nå blitt lagra');
  elseif valg == 3
    brett = lastSpel();
    disp('Spelet ditt har blitt lasta');
  elseif valg == 4
    brett = sudoku (brett);
  elseif valg == 5;
    disp('1. Enkel');
    disp('2. Middels');
    disp('3. Vanskelig');
    disp('4. Hjerterå');
    grad = input('Kva vanskelighetsgrad? ');
    if (grad == 1) || (grad == 2) || (grad == 3) || (grad == 4)
      brett = randomBrett(grad);
      brett = sudoku (brett);
    else
      fprintf('Ugyldig vanskelighetsgrad\n\n');
    end
  %elseif valg == 6
    %brett = sudoku (brett);
  end
disp('Velkommen til Min Sudoku');
disp('1. Start eit nytt spel');
disp('2. Lagre spel til fil');
disp('3. Last spel frå fil');
disp('4. Fortsett å spela');
disp('5. Spel tilfeldig brett');
%disp('6. Løys gjeldane brett');
disp('0. Avslutt');
valg = input('Velg eit tal frå menyen: ');
  
end
end
function lagreSpel(brett)
filnavn = input('Skriv namnet på fila du vil lagra spelet til: ','s');
fid = fopen(filnavn,'w');
for i = 1: 9
  for j = 1:9
  fprintf(fid,'%d\n', brett(i,j));
  end
end
fclose(fid);

end
function brett = lastSpel()
filnavn = input('Skriv navnet på fila du vil lasta spelet frå: ','s');
fid = fopen(filnavn);
i = 1;
j = 1;
brett = zeros(9,9);
while ~feof(fid)
  aline = fgetl(fid);
  brett(j,i) = str2num(aline);
  i = i +1;
  if i > 9
    j = j + 1;
    i = 1;
  end
end
fclose(fid);
fprintf('Spelet har nå blitt lasta\n\n');
end
function brett = sudoku (brett)
slutt = 'N';
visBrett(brett);
while strcmp('Y',slutt) ~= 1
  rad = input('Rad: ');
  kol = input('Kolonna: ');
  tall = input('Tall: ');
  [m_rad,m_kol] = sudoku_mini_matrise(rad,kol);
  if tall < 10 || tall > 0
    if sum(brett(rad,:) == tall) > 0
      disp('Ugyldig trekk');
    elseif sum(brett(:,kol)==tall) > 0
      disp('Ugyldig trekk');
    elseif sum(sum(brett(m_rad,m_kol)== tall)) > 0
      disp('Ugyldig trekk');
    else
      brett(rad,kol) = tall;
    end
  else
    disp('Ugyldig tall');
  end
  visBrett(brett);
  if sum(sum(brett))== 405
  disp('Gratulerar! Du har klart brettet!');
  return;
  end
slutt = upper(input('Vil du avslutta(Y/N)? Skriv "fjern" om du vil fjerna eit tall: ','s'));
if strcmp ('FJERN', slutt)
  rad = input('Rad: ');
  kol = input('Kolonna: ');
  brett(rad,kol) = 0;
  visBrett(brett);
  slutt = upper(input('Vil du avslutta(Y/N)? Skriv "endre" om du vil fjerna eit tall: ','s'));
end
end
end
function [m_rad,m_kol] = sudoku_mini_matrise(rad,kol)
if rad < 4
  m_rad = 1:3;
elseif rad < 7
  m_rad = 4:6;
else
  m_rad = 7:9;
end
if kol < 4
  m_kol = 1:3;
elseif kol < 7
  m_kol = 4:6;
else
  m_kol = 7:9;
end
  
end
Nivå: Lett
0
5
0
2
0
4
6
1
3
0
0
9
0
3
0
0
4
8
0
0
4
0
1
5
7
0
0
0
0
2
0
7
6
0
0
9
0
0
5
0
0
0
3
0
0
9
0
0
4
5
0
1
0
0
0
0
6
7
4
0
2
0
0
4
3
0
0
8
0
9
0
0
8
2
7
9
0
1
0
3
0
 • No labels