Skip to end of metadata
Go to start of metadata

a)

fahrenheit = 100;
celsius = (fahrenheit - 32) * 5 / 9

b)

fahrenheit = input('Hva er temperaturen i fahrenheit? ');
celsius = (fahrenheit - 32) * 5 / 9;
fprintf('Den gitte temperaturen i fahrenheit er %.2f i celsius.\n', celsius);

Sidetype

Ferdig

Undersider, revidert

Undersider, til revisjon

løsning

60

0

0

  • No labels