Skip to end of metadata
Go to start of metadata

a) Funksjonen tar det siste elementet i listen L, plasserer det foran og forskyver alle andre elementer bakover.

 

b) Funksjonen tar den siste kolonnen i matrisen m, plasserer det foran og forskyver alle andre kolonner bakover.

Dersom m har flere kolonner enn rader, vil funksjon gi error.

 

c) Funksjonen er en implementasjon av algoritmen bubbleSort som sorterer tallene i en liste. Den tar inn list som parameter og returnere en liste med verdiene sortert fra lavest til høyet fra venstre.

 

d) Eksempel på pseudokode:

 

Velger første tall: er det større enn det neste tallet?
Hvis ja: bytt plass. Gå så til tall to.
Større enn neste tall? Ja: bytt plass.
Gjenta prosedyren til man har gått gjennom listen uten en eneste bytting.

(Denne oppgaven er veldig fri og det er mange forskjellige måter å løse den på)
  • No labels