Skip to end of metadata
Go to start of metadata

a)

function list = listSort(list)
sorted = false;
while sorted == false
  sorted = true;
  for i = 2:length(list)
    if list(i) < list(i-1)
      temp = list(i);
      list(i) = list(i-1);
      list(i-1) = temp;
      sorted = false;
    end
  end
  
end
end

b)

function sortedList = insertionSort(list)
len = length(list);
sortedList = zeros(1,len);
while len > 0
  temp = -Inf;
  for i = 1:len
    if list(i) > temp
    temp = list(i);
    tempI = i;
    end
  end
  sortedList(len) = list(tempI);
  len = len-1;
  list(tempI) = [];
    
end
end

c)

function mat = sortLists(mat)
[l,~] = size(mat);
	for i =1: l
		mat(i,:) = insertionSort(mat(i,:));
	end
end

d)

function mat = sortMatrix(mat)
mat = mat';
[x,y] = size(mat);
list = reshape(mat,[1,x*y]); % Gjør matrisen om til en liste
list = insertionSort(list);
mat = reshape(list,[x,y]); % Gjør listen om til matrise igjen
mat = mat'; % Den transponerte matrisen
end

Sidetype

Ferdig

Undersider, revidert

Undersider, til revisjon

løsning

80

0

0

 • No labels

1 Comment

 1. Unknown User (larshb)

  For de som liker oneliners: