Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Læringsmål:

 • For-løkker
 • Funksjoner

Pensum:

 • Kap 3.7
 • Kap 5.1

a) Da jeg var ung var vi ofte meget bekymret hver gang det var fredag 13. Den dag i dag skulle jeg fortsatt ønske at jeg hadde en funksjon, monthsWithFriday13(year), som sjekket hvilke måneder i løpet av et gitt år som inneholdt fredag 13. Denne skal du nå være så heldig å få lage, da du nå er ung og sprek under informasjonsteknologiens oppblomstring. Funksjonen skal ta inn et årstall og returnere en liste med 12 verdier, én for hver måned, som angir hvorvidt den måneden  inneholder en fredag 13.

Eksempel på kjøring:
>> monthsWithFriday13(2016)
ans =
   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0

Merk deg at elementene i denne listen representerer de forskjellige månedene fra venstre til høyre. Første 0 er dermed januar, andre er februar, 1-tallet representerer mai, osv.

 Hint

Her bør du forsøke å gjøre gjenbruk av funksjoner fra Kalender-oppgaven

 

 

b) Lag en ny funksjon som finner ut hvilke(t) år fra 1900 som hadde flest fredag den 13. Her er det lurt å benytte seg av funksjonen du lagde i deloppgave a).