Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Læringsmål:

  • Placeholder

 

a) Lag funksjonen wholeNumber. Funksjonen tar inn ett tall og returnerer 1 eller 0 om tallet er et heltall eller ei.

b) Lag funksjonen evenNumber. Den skal returnere "true" om et tall er partall eller "false" for oddetall.

c) Lag en funksjon som avgjør om et tall er positivt eller negativt.

d) Sett sammen funksjonene slik at programmet ser ca slik ut:

Oppgi tall: 5.1
Dette er ikke et heltall. 
Det er positivt.
Oppgi tall: 4
Dette er et heltall.
Dette er et partall.
Dette er et positivt tall.  

e) Det gies to tall. Lag en funksjon compareNr som sammenligner to tall. Den skal returnere true eller false, altså 1 eller 0, om tallene er like eller ei. Du får ikke lov til å bruke ==.

Sidetype

Ferdig

Undersider, revidert

Undersider, til revisjon

oppgaver

30

0

0

  • No labels