Skip to end of metadata
Go to start of metadata

a)

for i = 1:99
fprintf ('Fiskebolla lengter etter havet\nFor havet det er fiskebollers hjem\nDette var det %d. verset\nNå er det bare %d igjen\n\n',i,100-i)
end
fprintf ('Fiskebolla lengter etter havet\nFor havet det er fiskebollers hjem\nDette var det siste verset\nNå starter vi på 100 igjen\n\n')

b)

function vector = countCoins(coinList)
vector = zeros(1, 4); %oppretter returvektoren
for i = 1:length(coinList)
  switch coinList(i)
    case 1
    vector(1) = vector(1) + 1;
    case 5
    vector(2) = vector(2) + 1;
    case 10
    vector(3) = vector(3) + 1;
    case 20
    vector(4) = vector(4) + 1;
    otherwise
    error('Kun gyldige mynter!');
  end
end
end
 
% Alternativ løsning
function vector = countCoins2(coinList)
coins = [1, 5, 10, 20];
vector = zeros(1,4);
for i = 1:length(coins)
  vector(i) = sum(coinList == coins(i));
end
if sum(coinList) ~= sum(vector.*coins)
  error('Kun gyldige mynter!');
end
end


c)

function sumCoins(coinList)
vector = zeros(1, 4); 
sum = 0;
for i = 1:length(coinList)
  switch coinList(i)
    case 1
    vector(1) = vector(1) + 1;
    case 5
    vector(2) = vector(2) + 1;
    case 10
    vector(3) = vector(3) + 1;
    case 20
    vector(4) = vector(4) + 1;
    otherwise
    error('Kun gyldige mynter!');
  end
  sum = sum + coinList(i);
end
fprintf('Etter %d mynter har vi talt opp %d kroner\n', i, sum);
end

d)

function coins(price)
coinList = [20, 10, 5, 1]; 
sum = 0;
for i = 1:length(coinList) % Her kunne vi også skrevet 4. Kanskje vil vi utvide funksjonen i fremtiden slik at også lapper skal være med.
  while price >= coinList(i)
    sum = sum + 1;
    price = price - coinList(i);
  end
  fprintf('Antall %d-kroninger: %d\n', coinList(i), sum);
  sum = 0;
end
end
 
% Alternativ løsning
function coins(price)
coinList = [20, 10, 5, 1]; 
sum = 0;
for i = 1:length(coinList) % Her kunne vi også skrevet 4
  sum = floor(price / coinList(i));
  price = rem(price, coinList(i));
  fprintf('Antall %d-kroninger: %d\n', coinList(i), sum);
  sum = 0;
end
end

Sidetype

Ferdig

Undersider, revidert

Undersider, til revisjon

løsning

90

0

0

 • No labels