Skip to end of metadata
Go to start of metadata

a)  

I) Funksjonen returnerer en måned utfra månednummeret. Funksjonen velger case som matcher uttrykk, "funky", og utfører de tilhørende setningene. Om det ikke finnes en match utføres otherwise-setningen.

II) 'other' er returvariabel, 'something' er funksjonsnavn, 'funky' er et argument. Bedre navn på disse kan være

 other = month

something = getMonth

funky = monthNumber

 

b) Koden multipliserer sammen alle tall i listen. Bedre navn kan være

res = product

fn = multiplyList

 

c) Om tallene er like blir ikke val opprettet, da oppstår en feilmelding, rett kode ser slik ut

function val = maximum ( A, B )
  if ( A > B )
    val = A;
  else
    val = B;
  end
end

d) Koden vil iterere gjennom hele listen og overskrive res hver eneste iterasjon. Den vil bare returnere 1 om det siste elementet er negativt. For å slutte iterasjonen bør du legge til return.

function bool = hasNegatives ( list )
bool = false;
for i = 1 : length(list)  
  if ( list(i) < 0 )
    bool = true; % fant jeg fant
    return
  else
    bool = false; % fant ikke
  end
end
end

Sidetype

Ferdig

Undersider, revidert

Undersider, til revisjon

løsning

30

0

0

 • No labels