Skip to end of metadata
Go to start of metadata

a) 

function bool = isInteger(N)
	bool = (N == round(N));
end

b) 

function bool = isEven(N)
	bool = (isInteger(N/2));
	% eller	bool = (mod(N,2) == 0);
end


c)

function bool = isPositive(N)
	bool = (N >= 0);
end

d)

	N = input('Oppgi et tall: ');

	if isInteger(N)
  	disp('Tallet er et heltall');
		if isEven(N)
    	disp('Tallet er et partall');
		else
    	disp('Tallet er et oddetall');
  	end
	else
  	disp('Tallet er ikke et heltall');
	end
	if isPositive(N)
  	disp('Tallet er positivt');
	else
  	disp('Tallet er negativt');
	end

e)

function bool = compare(A, B)
  bool = (~(A > B) && ~(A < B));
end
% Mange veier til rom!

Sidetype

Ferdig

Undersider, revidert

Undersider, til revisjon

løsning

95

0

0

 • No labels