Skip to end of metadata
Go to start of metadata

a) 

a = 2;
V = (1/12)*sqrt(2)*a^3;

b) 

b = [5:5:40];
V = (1/12)*sqrt(2)*b.^3;
% a.^3 er en elementvis operasjon


Eksempel på kjøring:
b = [5:5:40];
V =
  1.0e+03 *
  0.0147  0.1179  0.3977  0.9428  1.8414  3.1820  5.0529  7.5425

c) 

a = input('Skriv inn sidelengden på tetraederet: ');
V = (1/12)*sqrt(2)*a^3;
fprintf('Tetraederet med sidelengde %d har volumet %f.', a, V);
 • No labels