Skip to end of metadata
Go to start of metadata

a) mx2(1,5) = mx1(5,1);

b) v1 = mx1(1,:);

c) mx2(4,:) = v1;

d) mx2(:,4) = mx1(3,:);

 

mx2 =

1 0 0 10 20
0 1 0 11 0
0 0 1 12 0
0 1 2 13 4
0 0 0 14 1

Sidetype

Ferdig

Undersider, revidert

Undersider, til revisjon

løsning

80

0

0

  • No labels