Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Gammel Oppgaveside: https://itgk.idi.ntnu.no/oving/
Sommerjobb-studenter: Se Eksempel på Øvingstekst 

 

Innleveringsfristen for de ordinære øvingene i IT grunnkurs er den siste øvingstimen til studassen din før fristen går ut. Studassene har seks timer treffetid på sal i løpet av uka og du som student har selv ansvar for å få godkjent øvingen av studassen din i løpet av en av disse timene. Studassene har ikke mulighet til å godkjenne etter at fristen har gått ut og undassene vil heller ikke godkjenne etter fristen med mindre det foreligger en veldig god grunn. Øvingene legges ut 11 dager før fristen og løsningsforslaget legges ut èn uke etter fristen går ut.

 

Studenter som tar opp faget eller som allerede har godkjent øvingsopplegg, trenger ikke å gjøre øvingene på nytt. For å sjekke om du står oppført med allerede godkjent øvingsopplegg, ta kontakt med eksamenskontoret.


 

Auditorieøvinger

Auditorieøvingene vil bli annonsert et par uker i forveien. Disse skal gjennomføres i øvingsforelesningstimene. Øvingsoppgavene løses på papir og fagstaben vil være tilstede for å svare på spørsmål. Dette er god eksamenstrening og vi minner om at minst én av de to auditorieøvingene må gjøres for at øvingsopplegget som helhet skal bli godkjent.

Sjekk hvilke øvinger du har fått godkjent her.

 

#TittelFilerPubliseresFristTilbakemeldingLøsningsforslag
0Øving 0 Frivillig  
1Øving 101.09.201412.09.2014 oving1-matlab
2Øving 208.09.201419.09.2014 oving2-matlab
3Øving 315.09.201426.09.2014 oving3-matlab
4Audietorieøving 1 Uke 40 audoving1-matlab.pdf
5Øving 529.09.201410.10.2014 oving5-matlab
6Øving 606.10.201417.10.2014 oving6-matlab
7Øving 714.10.201425.10.2014 oving7-matlab
8Auditorieøving 2 Uke 44 audoving2-matlab
9ؘving 928.10.201408.11.2014 oving9-matlab
10ؘving 1011.11.201422.11.2014 oving10-matlabkodevedlegg
11Øving 10 11.11.201422.11.2014  


 

Noen av undersidene i dette området går utover pensum, men kan være nyttige dersom man vil gjøre seg enda bedre kjent med Matlab.

Sidetype

Ferdig

Undersider, revidert

Undersider, til revisjon

oversikt

25

0

0

  • No labels