Child pages
  • UiO - Universitetet i Oslo
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Universitetet i Oslo

UiO-fagsp.NTNU-fagOverlapp OK?
INF3290 - Store og komplekse informasjonssystemer10TDT4150 - Avanserte databasesystemer
TDT4225 - Store, distribuerte datamengder
   
INF3380 - Parallellprogrammering for naturvitenskapelige problemer10TDT4200 - Parallel Computing7.5 2013.05.22 RS
INF3510 - Informasjonssikkerhet10TTM4135 - Informasjonssikkerhet7.5 2015.02.24 RS
INF4130 - Algoritmer: Design og effektivitet10TDT4125 - Algoritmekonstruksjon, videregående kurs7.5 2015.02.24 RS
INF5040 - Åpen distribuert prosessering10TDT4190 - Distribuerte systemer6.0Dekker ikke sikkerhet2015.02.26 RS
INF5050 - Protokoller og ruting i Internett10

TTM4105 - Aksess- og transport-nett (Del 1)

TTM4150 - Nettarkitektur (Del 2)

3,75

3.75

Dekker tilsammen 7,5sp2015.02.26 RS
INF5100 - Avanserte databasesystemer10TDT4150 - Avanserte databasesystemer   
INF5520 - Ressursestimering, usikkerhetsvurdering, planlegging og budsjettering av it-prosjekter10    
INF5722 - Eksperimentell design av IT10IT3402 - Design av grafiske brukergrensesnitt   
INF5750 - Open source software development10EiT6.0Både individuelt og gruppe-arbeid2015.02.26 RS

INF5761 - Health management information systems

10TDT4210 - Helseinformatikk6.0 2015.02.24 RS
INF5830 - Prosessering av naturlige språk10TDT4215 - Web-intelligens
TDT4173 - Maskinlæring og case-basert resonnering
TMM4230 - Teknologi for integrerte operasjoner og semantisk web  
   

UNIK4270 - Sikkerhet i operativsystemer og programvare

10TDT4237 - Programvaresikkerhet3.75Dekker ikke hele utviklingsprosessen.2015.02.26 RS
  • No labels