Child pages
 • LDAP
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

En katalogtjeneste for autentisering og autorisasjon
Oppslag av informasjon (e-post telefon)

 

Hvem er tjenesten for

 • ansatte
 • studenter
 • tilknyttede

Fordeler og hovedegenskaper

autentisering og autorisasjon

knyttet Feide

Websystemer

Krav

Bruker i BAS

Hvordan komme i gang?

Alle som har fått bruker ved NTNU bruker denne tjenesten i større eller mindre

grad. Det er en underliggende tjeneste man ikke kan bruke direkte.

 

 

Tilbake til tjenestekatalogen

Få hjelp:

For deg som søker brukerstøtte relatert til NTNU sine
IT-systemer, har vi valgt å legge alt dette på Innsida.

Orakeltjenesten

Send epost eller ring oss på 73 59 15 00

Henvendelse i skranke

 • Gløshaugen:
  Sentralbygg II, 2.etasje, rom 202
 • Dragvoll:
  Bygg 8, nivå 4
 • Øya:
  Biblioteket for medisin og helse, Kunnskapssenteret

 

 

 

 

 

 

 • No labels