Child pages
  • HiØ - Høgskolen i Østfold
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


EmnekodeNavnStpOverlappStp uspes ITStp uspesKommentarDato
IRF12014Ingeniørrollen og prosjektarbeid10?    
IT10806Samfunnsinformatikk10IT1603_IKT_Samf (7,5) 2,5 2015.06.17 RS
ITD10011Ingeniørrollen og prosjektarbeid10IT1901_ITProsj1 (7,5)2,5  2015.06.17 RS
ITD10212Innføring i programmering10

ITGK (5)
TDT4100 JavaOOP (2,5)

2,5  2015.06.15 RS
2015.06.17 RS
ITD13012Datateknikk10ITGK (7,5)2,5  2015.06.15 RS
ITD30005Industriell IT10TTK4235_TilpassDataSys (5)
TDT4140 PU (0)
 5Vurdering fra 21.03.2013: Uspes IT (10)2015.07.21 RS
2017.02.01 
RS
ITD31514Integrerte IT-systemer10IT1901_ITProsj1 (7,5)
TDT4140 PU (2)
 2,5 kybTTK4235_TilpassDataSys (2,5)2015.06.15 RS
2017.02.01 RS
ITD33514Bildebehandling og mønstergjenkjenning10TDT4195_VisualComp (3,75)
TDT4265_DataSyn (6,25)
   2015.06.17 RS
2015.06.17 RS
ITD35014Bedriftspraksis10IT1901_Prosj1 (7,5)2,5  2015.06.17 RS
        
ITF10208Webprogrammering 110TDT4110 ITGK (2,5)
IT2805 WebTech (7,5)
  Gammel vurdering fra 17.04.2012:
IT1101_IT_Basis (2), TDT4110 ITGK (1)
2015.07.21 RS
2015.07.21 RS
ITF10212Innføring i programmering10TDT4110 ITGK (5)
TDT4100_JavaOOP (2,5)
TDT4145 ModDB (2,5)
   2015.06.17 RS
2015.06.17 RS
2015.06.17 
RS
ITF10213Innføring i programmering10TDT4110 ITGK (5)
TDT4100_JavaOOP (2,5)
IT2805 WebTech (2,5)
  ITF10212 -DB +JavaScript2016.07.06 RS
2016.07.06 
RS
2016.07.06 RS
ITF10306Databaser10TDT4145_DB_MOD (7,5)2,5  2015.06.16 RS
ITF10511Webutvikling10IT2805 - Webutvikling (7,5)2,5  2017.05.26 TR
ITF10611Objektorientert programmering10TDT4100 JavaOOP (7,5)2,5  2015.06.16 RS
ITF10705Matematikk for IT10TMA4140_DiskMat (7,5)2,5  2015.06.14 RS
ITF11012.NET10TDT4102_C++ (7,5)2,5 C++ vs. C#2016.07.06 RS
ITF12009Webprogrammering 210IT2805 WebTech (7,5)
TDT4100 JavaOOP (2,5)
   2015.06.17 RS
2015.07.21 
RS
ITF13008Grunnleggende IT10ITGK (5)   2015.06.16 RS
ITF13012Grunnleggende IT10ITGK (5)5  2015.06.16 RS
ITF15015Innføring i datasikkerhet10TTM4185 SikkerRobustNett (7,5)2,5  2016.07.06 RS
ITF20006Algoritmer og Datastrukturer10TDT4120_AlgDat (7,5)2,5  2015.06.14 RS
ITF20205Datakommunikasjon10TTM4100_KTN (7,5)2,5 Gammel vurdering fra 21.03.20132015.07.20 RS

ITF20314

Software Engineering og testing

10

TDT4140 PU

2,5

 

 

2017.02.01 RS
ITF21013Android-programmering10IT1901_ITProsj1 (7,5)2,5  2015.06.17 RS
ITF22506Operativsystemer10TDT4186 OS (7,5)2,5   2015.06.17 RS
ITF22514Operativsystemer og nettverk10TDT4186 OS (2,5)
TTM4100_KTN (5)
2,5  2016.07.06 RS
2016.07.06 RS
ITF22515Operativsystemer med Linux10TDT4186 - Operativsystemer (5 sp)5 Dekker bare Linux og nevner ikke andre alternativer som Windows, Android, iOS og MacOS. En del tema som tas opp i TDT4186 er ikke dekt2017.05.26 TR
ITF24012Evaluering og testing av programvare10TDT4100 JavaOOP (2,5)
TDT4140 PU (3,75)
3,75  2015.06.17 RS
2015.07.20 
RS
ITF301416Store datamengder: prosessering og analyse10TDT4225 - Store, distribuerte datamengder (5 sp)5 Dekker ikke distribuerte datamengder, og ser ikke ut til å ta opp annet enn relasjonsmodellen2017.05.26 TR
ITF30714Fordypningsemne10 10 Planlegging av en forskningsoppgave.2017.05.26 TR
ITF31314Prosjektledelse10IT1901_ITProsj1 (7,5)2,5  2015.06.17 RS
ITF32012Bacheloroppgave20IT2901 - ITProject2 (15)5  2016.07.06 RS
        
ITI43210Machine Learning15TDT4136 - IntroAI-1 (7,5)
TDT4171 - AIMetode-2 (7,5) 
   2016.05.20 RS
2016.05.20 RS
ITI43309Computer Graphics15TDT4195 VisData (3,75)
TDT4230 GraphViz (7,5)
3,75  2016.05.20 RS
2016.05.20 
RS
ITI45309Mobile Applications15-15  2016.05.20 RS
ITI40311Selected Topics15

IT3010 Research Methods (7,5)

7,5  2016.05.20 RS
ITI46307Interface Design15

TDT4180 MMI (7,5)
IT3402 - UI Design (7,5)

   2016.05.20 RS
2016.05.20 
RS
ITI40611Master Thesis45

IT1901_ITProsj1 (7,5)
IT2901 - ITProject2 (15)

22,5  2016.05.20 RS
2016.05.20 
RS
ITL10714IT i virksomheter10TDT417528Prosjektbasert. Kan inngå som del av IT29012017.05.26 TR
ITM21012Innføring i spillprogrammering10  10Ingen overlapp med våre emner2017.05.26 TR
ITM305113D-modellering og animasjon10


 10Overlapper lite med våre fag. Beskriver prinsippene i 3D grafikk og animasjon, men lærer opp i bruk av et verktøy (Maya 2013)2017.05.26 TR

Avhengigheter

ITD30005 Industriell IT ITD31514 Integrerte IT-systemer ITF10208 Webprogrammering 1 ITF10212 Innføring i prog (2012) ITF12009 Webprogrammering 2 ITF13008 Grunnleggende IT DT_OOP Matte1

Se egen lenke for Matematiske emner.

  • No labels