Child pages
  • HiSF - Høgskolen i Sogn og Fjordane
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

studiehandbok Bachelor Elektro etc. 

EmnekodeNavnStpOverlappStp uspes ITStp uspesKommentarDato
DA2-100Datateknikk med programmering10TDT4110 (4)
TDT4100
 (6)
   2015.05.13 RS
DA2-301Programmering 210TDT4100 (4)
IT2805 (6) 
   2015.05.13 RS 
EL2-203Elektronikk og datamaskiner10TDT4110 (3,5) 6,5Elektro2015.05.13 RS 
IN2-301Industriell IKT10TTM4100 KTN (7,5)2,5  2015.05.13 RS 
HO2-300Bacheloroppgave20IT2901 (0 IT) 20 2015.05.13 RS 
OR2-100Ingeniørfag Innføringsemne10  10"Kjemi og Samfunn"2015.05.13 RS 
OR2-302Ingeniørfaglig systememne10IT2901 (0 IT) 10 2015.05.13 RS 

GAMLE

EmnekodeEmnetittelS.P.Innpasses som:Dato
IN610Informasjonssystemer15TDT4175 (5), IT1101 (2,5)13.06.2006 TR 
IN615Systemutvikling og it-leiing15IT1602 (7,5)13.06.2006 TR 
IN616Systemutvikling og it-leiing10TDT4140 (5) og TDT4175 (2) 
IN620Operativsystemer og datakommunikasjon15IT1101 (2,5), IT2202 (5), IT2203 (5)13.06.2006 TR 
IN625Operativsystem II og nett15IT2202 (2,5), IT2203 (2,5)13.06.2006 TR 
IN630Menneske-maskin samhandling15TDT4180 (7,5)13.06.2006 TR 
IN635Databaseadministrasjon 10uspes. IT04.05.2010 TR 
IN637IT-drift10TDT4285 (2)04.05.2010 TR 
IN640Datahandteringssystem15IT1607 (7,5)13.06.2006 TR 
IN645Databasar II og internettprogrammering15IT1901 (7,5), IT1101 (2,5)13.06.2006 TR 
IN646Internettprogrammering 15uspes. IT04.05.2010 TR 
IN650Objektorientert programmering 15IT1103 (7,5), IT1104 (7,5)13.06.2006 TR 
IN651Objektorientert programmering 10TDT4100 (7,5 )04.05.2010 TR 
IN655Algoritmer og datastrukturer15IT1105 (7,5)13.06.2006 TR 
IN660Samarbeids- og læresystem15TDT4245 (7,5), IT1301 (5)13.06.2006 TR 
IN690Prosjektarbeid i informasjonsbehandling15IT2901 (15)13.06.2006 TR 
ME650Metode15ST0202 (3,5)
ST0101 (1,75), ST0201 (1,75)
ST1101 (1,75), ST1201 (1,75)
13.06.2006 TR 
OR6-301Prosjektleiing10IT2901 (10)04.05.2010 TR 
  • No labels