Child pages
 • Godkjenning av opptak til 2-årig Master (Datateknologi/Informatikk)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Fagkrav Datateknologi

I motsetning til det selvstendige femårige masterprogrammet i datateknologi bygger dette studiet på en bachelor tilsvarende de første tre årene av femårsprogrammet.
Det kreves 80 studiepoeng innen IT (inkludert minst samme 6 fag som for Informatikk, IT), samt 30 studiepoeng i matematikk og statistikk.
Fag tilsvarende NTNUs matematikkfag, Matematikk 1, 3 og 4, samt Statistikk skal være dekket.
(Dette tilsvarer statistikk og Matematiske metoder I, II og III).

Se egen Kladdeside for konkrete studenter som søker opptak til Master Datateknologi (DT).

Informatikk bachelor

NTNU har åpnet for at studenter med relevant bachelorutdanning for 2-årig master i datateknologi kan søke opptak og ende opp med en mastergrad i datateknologi (sivilingeniør). 
Forutsetningene for å søke 2-årig master i datateknologi,  i tillegg til en likeverdig utdanning innen teknologi og naturvitenskap, er:

 • Matematikk 1, 3 og 4
 • Diskret matematikk
 • Statistikk og Fysikk

Fagkrav Master Informatikk

Studiet forutsetter at du fra før har tilegnet deg både grunnleggende og videregående kunnskaper innen fagfeltet slik at det spesialiserte studiet kan starte allerede første semester.
For å bli tatt opp på mastergradsstudiet i informatikk, må du ha en bachelorgrad i informatikk fra NTNU, eller oppfylle opptakskravene spesifisert i studiehåndboka.
(Det er ikke mulig å søke på studieretningen Algoritmer og datamaskiner. Se utfyllende informasjon om mattekrav i studiehåndboka, søk Datateknologi istedenfor).
Karakterkrav: Det kreves minimum "C" i gjennomsnittskarakter for informatikkemnene som kreves for opptak.

Fra Studiehåndboka
For å bli tatt opp på mastergradsstudiet i informatikk, må man ha en bachelorgrad i informatikk fra NTNU, eller man må oppfylle følgende krav:

 • oppnådd bachelorgrad, Cand.Mag.-grad eller tilsvarende
 • tilfredsstille minst ett av følgende faglige krav:
 1. ha minimum 80 studiepoeng i informatikk, samt at disse dekker følgende emner i hovedprofilen i NTNUs bachelorprogram i informatikk: 
  TDT4100 Objektorientert programmering, 
  TDT4120 Algoritmer og datastrukturer, 
  TDT4140 Programvareutvikling, 
  TDT4145 Datamodellering og databasesystemer, 
  TDT4160 Datamaskiner grunnkurs eller TDT4186 Operativsystemer, 
  samt IT1901 Informatikk prosjektarbeid I og IT2901 Informatikk prosjektarbeid 2. 
  For de enkelte studieretninger kan det også være forkunnskapskrav for emner som er obligatoriske i retningen.
 2. ha en godkjent emnegruppe (60 sp) og S-blokk (30 sp) i informatikk fra NTNU slik dette var definert i Studiehåndboka for matematisk-naturvitenskapelige studier ved NTNU fram til studieåret 2002/03.

Uke-timebelastningen for emnene over er

Emnekode

Emnenavn

Forelesningstimer

Øvingstimer

Fordypningstimer

IT1901

Informatikk prosjektarbeid I

2

4

6

IT2901

Informatikk prosjektarbeid II

0

0

24

TDT4100

Objektorientert programmering

4

7

1

TDT4120

Algoritmer og datastrukturer

2

3

7

TDT4140

Programvareutvikling

4

2

6

TDT4145

Datamodellering og databasesystemer

4

4

4

TDT4160

Datamaskinger, grunnkurs

3

6

3

TDT4186

Operativsystemer

4

1

4

Det kreves minimum "C" i gjennomsnittskarakter for de informatikkemnene som kreves for opptak.


 • No labels