Child pages
 • Lagring - hjemme- og fellesområder for ansatte
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilbake til tjenestekatalogen

 

Tjenesten består av tre elementer:

 • hjemmeområde for den enkelte ansatte
 • organisatoriske fellesområder (instituttområder og lignende)
 • fellesområder på kryss av organisasjonen

Hvem er tjenesten for

 • ansatte

Fordeler og hovedegenskaper

Tjenesten er designet for å sikre høy grad av tilgjengelighet på dataene. Vi kan bland annet nevne:

 • Redundans i nettverk og lagringsløsning
 • Det tas "snapshots" av data jevnlig.
 • Brukerinitert gjenoppretting
  • Via Previous Versions i MS Windows
  • Via den skjulte katalogen .snapshot på NFS-monterte hjemmekataloger.

Alle klienter som støtter protokollene CIFS og NFS kan benytte tjenesten, fra NTNU-nettet direkte eller via VPN
når en er utenfor NTNU sitt nettverk.

Hjemmekataloger er satt opp med en kvote på 50 GB per bruker.

Fellesområder.

Normalt gis tilgang til fellesområdene via CIFS-protokollen. Det er i tillegg mulig å bestemme at en vil ha tilgang
via NFS-protokollen. Beslutning om hvordan dette gjøres tas av Lokal IT. En slik beslutning vil gi
begrensninger med hensyn til tilgangsstyring.

Administrasjon av rettigheter kan gjøres enten av NTNU IT eller av lokal IT-enhet.  Dette avtales per fakultet.

Sikkerhet

Sikkerheten i løsningen er ivaretatt på flere nivå. Tjenesten er er plassert på to fysiske lokasjoner som begge
kan kjøre tjenesten. Endringer kopieres jevnlig mellom lokasjonene. I tillegg taes det månedlig backup til tape.

Bruk av tjenesten er underlagt NTNU sitt IT-reglementet.

Tjenesten er rammefinansiert og som sådan kostnadsfri for enheter tilknyttet NTNU


Krav

Tjenesten er ment for lagring av dokumenter til felles eller personlig bruk..

På fellesområder er overvåkning av diskforbruk Lokal IT sitt ansvar. Det samme gjelder bestilling av ev. utvidelser.

Bestilling sendes Orakeltjenesten.

Hvordan komme i gang?

Alle brukere får eget hjemmeområde når brukeren blir opprettet.

Hvert fakultet har sine fellesområder.

Nye fellesområder bestilles hos Orakeltjenesten.

 

Tilbake til tjenestekatalogen

Få hjelp:

For deg som søker brukerstøtte relatert til NTNU sine
IT-systemer, har vi valgt å legge alt dette på Innsida.

Orakeltjenesten

Send epost eller ring oss på 73 59 15 00

Henvendelse i skranke

 • Gløshaugen:
  Realfagbiblioteket, Realfagbygget
 • Dragvoll:
  Biblioteket, Bygg 8, nivå 5
 • Øya:
  Biblioteket for medisin og helse, Kunnskapssenteret