Child pages
  • HiL - Høyskolen i Lillehammer
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
HiL-fagspNTNU-fagKommentarOK
Økonomi og Administrasjon    
ØKA1013 - Markedsføring 7,5

TIØ4165 - Markedsføringsledelse

Strategi/markedsplanlegging/analyser/prognoser. Produktutvikling/distribusjon/prispolitikk. Kommunikasjon/internasjonal markedsføring - elektronisk handel.2015.06.17 RS
ØKA1016 - Grunnleggende Bedriftsøkonomisk Analyse7,5

TIØ4295 - Bedriftsøkonomi

Bedriftsøkonomi/styring - Kostnads/markedsteori - Dekningsbidrag/kostnadsklassifisering/budsjettering/risikoanalyser. Bidragsmodellen - Produktkalkulasjon/driftsregnskap.2015.06.17 RS
ØKA1021 - Foretaksstrategi 7,5

TPK5100 - Prosjektplanlegging og styring

Strategisk planlegging/analyse og ledelse.
Strategisk tenkning/konkurransemessige forutsetninger
Integrasjon av fag fra bedrifts- og samfunnsøkonomiske fagkretser samt markeds- og organisasjonteori.  
2015.06.17 RS
ØKA1017 - Organisasjonsfag7,5

IDRSA2003 - Idrett, organisasjon og ledelse

Organisasjonteori i organisasjoner, menneskelig interaksjon og påvirkning. Fordypning i sentrale organisasjonsteoretiske og psykologiske temaer som brukes til å analysere, forstå og forklare organisasjonsatferd.2015.06.17 RS  • No labels