Child pages
  • 4. Processing, Arduino, Bluetooth (integreringseksempler)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kodeplassering

For ulike eksempler her ligger all kode på GitHub kontoen vår, under Examples/ArduinoMobileIntegrationExamples. Her forteller vi raskt hva de demonstrerer.

Kjøring av kode

For å kjøre kode på telefonen, må koden ligge tilgjengelig på nettet. Du trenger aldri å inkludere InterfacesInc.pde for å kjøre på telefonen. Den er allerede innebygd i appen.

Eksempler

InterfacesInc

Dette eksemplet inneholder kun InterfacesInc.pde, og er kun ment som dokumentasjon for appen.

Eksemplet har IKKE Arduino kode. Eksempelet bruker IKKE Bluetooth.

Empty

Dette eksemplet inneholder et absolutt minimum av oppsett for å kjøre riktig på telefonen. Eksempelet gjør ingenting.

Eksemplet har IKKE Arduino kode. Eksempelet bruker IKKE Bluetooth.

Kopier Empty.pde til nett for å kjøre i app.

VibrateOnClick

Dette eksempelet demonstrerer bruk av vibrering til telefonen fra appen.

Eksemplet har IKKE Arduino kode. Eksempelet bruker IKKE Bluetooth.

Kopier VibrateOnClick.pde til nett for å kjøre i app.

Orientation

Dette eksempelet demonstrerer bruk av orienteringslytter. Det vil si at du kan finne ut hvilken retning telefonen peker. Tre streker på skjermen viser mottatte verdier.

Eksemplet har IKKE Arduino kode. Eksempelet bruker IKKE Bluetooth.

Kopier Orientation.pde til nett for å kjøre i app.

Acceleration

Dette eksempelet demonstrerer bruk av telefonens akselerometer. Det vil si at du kan detektere bevegelse (og ved hjelp av integrasjon og orientering kan du bestemme i hvilken retning og hvor langt telefonen har bevegd seg). Tre streker på skjermen viser akselerasjonen i øyeblikket. Tyngdeakselerasjonen er inkludert.

Eksemplet har IKKE Arduino kode. Eksempelet bruker IKKE Bluetooth.

Kopier Acceleration.pde til nett for å kjøre i app.

MinimalBTExample

Dette eksempelet viser en ganske kort kode som sender teksten "Hallo" fra Processing kode når du trykker på skjerment til Arduino. Arduino sender den mottatte teksten tilbake til avsender. Fra konsoll i Arduino har du muligheten til å skrive beskjeder og sende til Processing koden. Processing koden endrer fargen på en firkant hver gang den mottar data.

Dette eksempelet inneholder også Arduino kode.

Dette eksempelet er også det eneste eksempelet som inneholder egen Processingkode som kan kjøres direkte på datamaskinen og virke. For andre prosjekter må du kopiere den delen av koden selv. For å få til det, er det bare å kopiere AppReplacer.pde til det andre prosjektet, og kalle setupSerial() i løpet av setup() metoden.

For å kjøre i app:

  • Kommenter ut linja som sier "setupSerial();"
  • Kopier MinimalBTExample.pde til nettet

SimpleButtonExample

Dette eksempelet har en knapp som er på så lenge du holder den inn på Processing siden. Knappen slår av og på en lysdiode på Arduino siden. Det viser litt en mulighet for å behandle kommandoer som kommer inn til Arduino siden. Merk, det finnes veldig mange flere metoder som vil virke like bra.

Dette eksempelet inneholder også Arduino kode.

For å kjøre i app:

  • Kopier SimpleButtonExample.pde til nettet

AnalogValueExample

Dette eksempelet viser hvordan du kan lese en verdi på Arduino siden, og sende den til mobil enhet/datamaskin for visning.

Dette eksempelet inneholder også Arduino kode.

 Kopier AnalogValueExample.pde til nett for å kjøre i app

RobotDriveOnOff

Dette eksempelet viser hvordan du kan starte og stoppe en zumo robot ved hjelp av en knapp.

Dette eksempelet inneholder også Arduino kode.

Kopier RobotDriveOnOff.pde til nett for å kjøre i app

TwoButtonsExample

Dette eksempelet har tre knapper, to som styrer forskjellige lys og en som kobler fra bluetooth enheten på Processing siden. På Arduino siden demonstrerer vi i TwoButtonsExample hvordan du manuelt kan behandle innkommende tekststrenger, dele dem og utføre forskjellige kommandoer med dem. I TwoButtonsCallbackExample demonstrerer vi hvordan du kan skrive ulike funksjoner til forskjellige kommandoer (callback funksjoner) og bruke PLabBTCallback til å registrere callback funksjonene.

Dette eksempelet inneholder også Arduino kode.

Kopier TwoButtonsExample.pde til nett for å kjøre i app

  • No labels