Child pages
  • NTNU - dokumentarkiv
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 65 Current »

Oppdater siden (F5) for å få med de siste endringer. 

Sakspapirer til styremøtet 28.januar


Høringsprosessen ved NTNU (avsluttet 15.januar)

Uttalelser fra interne enheter, organisasjoner og enkeltpersoner
 

Tidligere behandling av saken i styret

Styresak 42/14 (pdf) 3.desember 2014. Saken har to vedlegg: 1. Brev fra Kunnskapsdpartementet 24.11.2014 hvor de ber om ytterligere strukturavklaring (pdf) og 2. Invitasjon fra rektor til fakultetene, de ansattes- og studentenes organisasjoner om å gi innspill til saken innen 15.januar 2015 (pdf).

Styreseminar 2.desember 2014:

   

Statssekretær Bjørn Haugstad (t.v.) innledet om bakgrunnen for SAKS på styreseminaret og rektor Gunnar Bovim (t.h.) ledet diskusjonen etterpå.

Styresak 27/14 (pdf), 5.november 2014, med det offisielle svaret som NTNU sendte til departementet 6.november 2014 (pdf)

Orienteringssak 20/14 (pdf) 1.oktober 2014. Notat fra rektor med tre vedlegg. 1. Referat fra møte med flere høyskoler 24.september 2. Momenter om mulig sammenslåing av Høgskolen i Gjøvik og NTNU 3. Nøkkeltall for utvalgte høyskoler.  

Orienteringssak 18/14 (pdf), 28.august 2014. Notat fra rektor med to vedlegg (brevet fra kunnskapsministeren under her og to innspill til KD til dialogmøte 17.9.2014). Det tredje vedlegget med interne rapporter til styreseminar fra arbeidsgrupper finnes her (pdf): 

Orienteringssak 15/14 (pdf), 12.juni 2014 (pdf) Brevet med oppdraget fra statsråd Røe Isaksen til utdanningsinstitusjonene om å gi innspill til den framtidige strukturen i sektoren.


Full oversikt over alle saksdokumenter og vedtak fra NTNUs styre finnes her

  • No labels