Child pages
  • Nyheter og bilder
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 17 Next »

Nyheter publisert av Høgskolen i Ålesund:

Møte om storfusjon - 09.01.2015

Ekstern mediedekning av SAKS-prosessen:
 

Pressebilder til fri benyttelse: Rektorene for de fem institusjonene som diskuterer samarbeid er f.v. Jørn Wroldsen (HiG), Marianne Synnes (HiÅ), Helge Klungland (HiST), Arne Erik Holdø (HiN) og Gunnar Bovim (NTNU). Klikk på bildene for å laste ned høyoppløselige versjoner.
Foto: Gunnar Kåre Hansen, NTNU Kommunikasjonsavdelingen 

 

 

  • No labels