Child pages
  • Nyheter og bilder
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Nyheter publisert av Høgskolen i Ålesund:

Møte om storfusjon - 09.01.2015

 

 

 

Rektorene for de fem institusjonene som diskuterer samarbeid er f.v. Helge Klungland (HiST), Marianne Synnes (HiÅ), Arne Erik Holdø (HiN), Jørn Wroldsen (HiG) og Gunnar Bovim (NTNU). Klikk på bildene for å laste ned høyoppløselige versjoner.
 Foto: Gunnar Kåre Hansen, NTNU Kommunikasjonsavdelingen 

 

 

  • No labels