Child pages
  • 6. UART, I²C og SPI
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mange sensorer og andre innretninger som for eksempel Bluetooth, RFID og WiFi,  kommuniserer med Arduino gjennom protokoller. De mest vanlige teknologiene for slik kommunikasjon er UART (serieport), I²C og SPI.

 

  • No labels