Child pages
 • Møte 2014-09-30
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Referat:
 • Erling
  • Har prøvd å kjøre med tips fra mail. Problem: se under.
  • Endrer for tiden oppgavens struktur og skriver om deler av teksten så langt
 • Ole Kristian og Sofia
  • Sofia er syk
  • Laget plan for ukene
  • Rune: er ikke mange uker igjen!
   • Ca. 2 måneder igjen
 • Rune:
  • Er gjerne ikke så mye utvikling for 1 person (mer for grupper)
  • Kreves mer utvikling på våren
  • Fordypning:
   • NTNUs sider for dette: Prosjekt
    • Les spesielt eksempel-avsnittet:
     • "har ofte karakter av å utrede state of the art" ...
    • Skal også gjøre eksperimenter som belyser prinsippene
   • Typisk:
   • ->Høst:
    • Utrede state of the art, skrive om alt
    • Planlegge hvordan noe slikt kan lages
   • ->Vår:
    • Lage
    • Forske på det (teste hvordan A fungerer vs. B)
 • Google Maps:
  • GMaps har ikke AtB-ruter lagt inn!
  • Verd å nevne.
  • Derfor bruker folk BussTUC
  • Vs. andre steder
   • F.eks. Stavanger har bussene sine i GMaps
  • Hvordan er det vi lager vs. Google Maps?
 • Buster
  • Forbinder Nora og BussTUC
  • Kjører på Brage
  • Rune har ryddet koden
  • En versjon ble lagt på Dropbox sist uke, ta en titt.
 • Kjøring (BussTUC)
  • Problem: feil i .../tuc/lex.pl
   • egentlig ikke feil. Skriv et tegn og slett igjen, så save. Feilen bør da forsvinne.
  • Problem: namehashtables mangler (db-mappe)
   • linjer 55,56 i busstuc.pl
   • skal ikke være kommentert ut om man mangler filene
   • når filene er laget, kan linjene kommenteres ut
  • Problem: fortsatt problem
   • Restart Prolog
  • ^Dette bør få det til å fungere. Fungerte for oss.
 • Raskere kjøring
  • Eclipse-mappa: eclipse.ini
   • på slutten:
    • -Xms3g <- memory stack
    • -Xmx6g <- memory heap(?) ("extended"?)
 • AtBs GPS og sanntid:
  • AtB har bare sanntids-estimatet
  • "SWARCO"-systemet, italiensk firma
  • I løpet av 2015 får AtB et sys. som gir tilang til GPS-dataene, ikke bare estimatet
 • AtBs sanntid:
  • Sofia fikk slides fra TekLed om AtBs sanntids-system