Child pages
  • Fag-likheter NTNU / Molde
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Molde fag == NTNU fag ?

INF111

 
gjøre rede for hvilken innflytelse IT har på samfunnet 
analysere anvendelsesområder i den hensikt å finne gode applikasjoner for IT 
presentere eksempler på vellykkede og mindre vellykkede IT systemer 
evaluere Web-sider og andre datasystem ut fra brukerens behov og synspunkt 
kjenne til viktige standarder for datakommunikasjon 
forklare hvordan samfunnet endres etter som tradisjonelle representasjonsformer (ofte papirbaserte) erstattes med digitale 
  
  
  • No labels