Child pages
  • Fag-likheter og -avhengigheter NTNU (og UiO)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Gamle fag == Nye fag == UiO fag ?

45012 Programmering Metodikk (5 sp) == TDT4140 - Programvareutvikling (7,5 sp) (10/14 er dekt)

45012TDT4140 - ProgramvareutviklingUiO: INF1050 - Systemutvikling
 Studienivå: Videregående emner, nivå II

Nivå: Bachelor

programmering av store systemer.

prosjektledelse og planlegging,

rammer, ledelses.

Spesifikasjon,
formell analyse
og verifikasjon av
System-modellering
og Unified Modeling Language,
Software Quality  
systemenes egenskaper defineres,
teknologier for systemutvikling.
  • programmer
Programvare-prosesser,
utvikling av programvaresystemer
  • abstrakte datatyper,
  
  • moduler med separat spesifikasjonsdel ("grensesnitt") og implementasjonsdel.
Architectural Design,

samspillet mellom programvaresystemer og ulike bruker- og interessegrupper.


Teknikker for program- og systemutvikling.

Software Design,
Configuration Management,
Software gjenbruk, 
tradisjonelle metoder

Program- og datatransformasjoner, og sammenhenger mellom slike.

  
Litt om program-testing
og -vedlikehold.

Software Testing,
Software Evolution, 

 
 MANGLER 
 Agile Software,

moderne (inkludert smidige) metoder

 Service Oriented Architecture, 
 Sikkerhet, 
 prosessforbedring.  
   
 

Kunnskap: 
prosessmodeller,
architecture design,
testing,
planlegging,
konfigurasjonsstyring
kvalitetsstyring.

Ferdigheter: 
Planlegge og administrere små programvareutviklings-prosjekter
delta som designer / programmerer / tester i større programvareprosjekter.

Generell kompetanse: 
Studentene skal kunne forstå betydningen av programvareutvikling som et yrke. Studentene skal kunne forstå og samtale om komplekse programvareutviklings-prosjekter og tilhørende tekniske og organisatoriske problemstillinger.


Kunnskap: 
ulike faser og aktiviteter,
metoder og teknologier,
prosessmodeller,
teknikker
verktøy
prosjekt- og systemkvalitet.

Ferdigheter:
innhente, analysere, spesifisere krav,
designe programvaresystemer
prosesser, metoder, teknikker og verktøy.

Generell kompetanse:
Studenten har kjennskap til kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

Studiepoengreduksjon
EmnekodeReduksjonFraTil
IT16027.501.01.2008 
SIF80187.5  

 

45023 Datamaskiner GK (5 sp) == TDT4160 Datamaskiner, grunnkurs (7,5 sp)


45090 Operativsystemer (5 sp) == TDT4186 Operativsystemer (7,5 sp) (11/13 er dekt)

45090TDT4186

Historisk oversikt over operativsystemers utvikling.


Basisfunksjoner til et operativsystem, en del grunnbegreper.

Emnet vil etablere definisjoner, prinsipper, rammeverk
og arkitekturer innen moderne operativsystemer.

Systemfilosofier:
Satsvise,
multiprogrammerte,
sanntids

tidsdelte

Styrespråk.

 

Prosessbegrepet.
prosesser,
Parallelle prosesser og synkroniseringsmekanismer.trådsystemer, synkronisering,

Prinsipper og algoritmer for
fordeling av arbeidslager,
CPU, kanaler og ytre enheter.

lagertildeling,
CPU-tildeling,

inn/ut-enheter,
Generell ressursallokering og
jobbplanlegging.
filsystemer

Låsingsproblemet.

vranglåshåndtering,

Distribuerte systemer.

 

Pålitelighet og konfigurering.

sikkerhet.
Studie av operativsystemet UNIXViktige eksempler vil være (WINDOWS) og LINUX.
 Mangler
 multiprosessorsystemer
 Windows
Studiepoengreduksjon
EmnekodeReduksjonFraTil
IT1673.7  
IT22023.7  
IT2223.7  
MNFIT1673.7  
MNFIT2223.7  
MNFIT2223.7  
TDT41553.7  
TTK41472.001.09.2009 
  • No labels