Child pages
  • Fag-likheter NTNU / Høgskolen i Østfold
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mulig match mellom fag hos HiØ og IDI

Studieplaner Data TRESS: http://www.hiof.no/nor/studieinformasjon/studieplaner?displayitem=2011&module=studieinfo&type=studieue

ITF10511 Webutvikling 10 spIT2805 - Webteknologi. 7.5 spDekket

HTML, CSS

- formater og språk som benyttes i moderne web-sider og -applikasjoner; HTML, XHTML, CSS, XML, XSLT, Javascript, DOM

40%

Client-side- og server-side-programmering

(mengden/fokus/språk ut i fra progspråk i Progfaget)

- webprogrammering med Javascript/DOM (klientside)

 - design og utvikling av websider og webapplikasjoner 

100%
Webservere (http)- klient-tjener arkitekturen for web og kommunikasjonsprotokollen HTTP/HTTPS80%
Markedsføring av nettsider (tekniske løsninger)- kunnskap om regelverk for opphavsrett og standarder for å beskrive innhold 80%
CMS-systemer og editorer

- bruk av verktøy

80%
Kobling mot sosiale medier- historikk og utvikling av World Wide Web og assosierte teknologier100%
Retningslinjer for utvikling av nettsider- prinsipper for god design, universell utforming, multiplattform-applikasjoner 100%
Kort om fremtiden: Nettskyen, Semantic web osv

- anvendelse av webteknologi 
- innhenting av informasjon, benytte dokumentasjon og spesifikasjoner

100%
EKSTRATOTALT DEKKET: 
Søkemotorer og søkemotoroptimaliseringJeg antar Webutvikling dekker 85% Webteknologi (avhengig av progspråket).85%
Tilgjengelighet  
Sikkerhet  

 

 

ITF12009 Webprogrammering 2 (Vår 2009) 10 spIT2805 - Webteknologi. 7,5 spDekket

Webutvikling: Strategier og metoder.

 

40%
HTML, CSS og design av et nettsted  
Programmering med PHP: Objekt-orientert PHP basics og Filbehandler  
PHP og MySql Database.   
Dynamiske websider, bruk av PHP for oppslag og innlegging av data i databasen.   
- Teknikker for bevaring av tilstand i webkommunikasjon, sikkerhet, kryptert kommunikasjon.  
- Graphics i PHP  

- PHP og XML, RSS

 

 

 

  • No labels