Child pages
  • Viktig informasjon for faglærere
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

https://www.idi.ntnu.no/intra/teaching/tools.php

Kalender

Finn ledig tid på timeplanen her: http://mail.ntnu.no/owa/calendar/.../reachcalendar.html

Karakterskalaen: Master - Standardisert sensurskjema

Fra: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Sensurskjema+for+masteroppgaver+MNT-fag 

Forskning

Nyttig informasjon om Forsknings-Spørsmål av Babak Farshchian på slideshare

Innpassing

Overgang til IDI / NTNU

Eksamen

Eksamensplan fra studieavdelingen blir ferdig i uke 28 og publiseres 15. juli. http://www.ntnu.no/eksamen/plan/

Plassering på rom foretas 3 arbeidsdager før eksamen og finnes på: http://www.ntnu.no/eksamen/sted

Konte-Oppgaver skal leveres Berit(evt. Unni) i god tid før eksamensdagen: Senest 3 dager før og da ferdig kopiert i tilstrekkelig antall(5-10 stk mer enn de som er oppmeldt).

Husk å bruke den offisielle eksamens-forsiden.

Oversikt over antallet studenter på Summergames 2014: Kont-14.xlsx

Ting å huske fra år til år.


  • No labels