Child pages
  • Gnist innlevering og sensorer.
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kjære studenter fra opptak 2011,

i en rasende fart går deres avsluttende semester i grunnutdanningen allerede mot slutten.

Det har vært er en stor glede å bli kjent med dere og følge dere gjennom dette semesteret og vi ser frem til er forrykende avslutning.

 

Innlevering


De komplette prosjektene (med alt av modeller osv , se også her ) leveres etter følgende tidsplan: 

torsdag 22.mai

Innen kl 23:55 leveres A3 heftet til sensor på it`s learning - test gjerne på forhånd om dere kommer inn. Maks 10 sider.

Mal til heftet finner dere her:

CS 5.5

IDML

PDF

Eksepler på hefter finnes på hjem-siden på wikien (prosjekter 12, 11, 10 etc)

Vennligst lag filnavn med gruppenummer.pdf og ikke noe annet. (f.eks. 34.pdf). I tillegg ønsker vi oss lastet opp et killerimage i jpg. med format ca 1200/800 pixler.

 Maks filstørrelse 5MB

fredag 27.mai

Kl 10:00 - 12:00: Tegnesalene ryddes
- Alle tar ansvar! Kun materiale til Sensur skal befinne seg på tegnesal.
- Dere vil ikke bli tildelt plass for oppheng hvor dere sitter idag, dette grunnet tidsplan for gjennomgangene.

Kl 12:00: Plansjer/ modeller / prosessbøker leveres og plansjer henges opp
- Innlevert materiale blir registrert.
- Plater og plansjer monteres av studentene ihht inndeling

Kl 13:00: Tegnesal skal være ferdig ryddet, og strøken
- og skal være presentabel for sensurdagene. Alle prosjekter skal være ferdig opphengt og modeller utstilt.

Kl 14:00 PIZZA til alle !!!


Vernisage Mandag 26.5. i lunsjpausen av mastergjennomgåelsen

 


Sensuren 2.-4.juni

 

Sensuren er semesterets høydepunkt og vi er veldig glad for at  Cathrine Vigander og Jan Støring  kan stille som høy kvalifiserte sensorer i år. Vi ønsker å lage en god ramme som både sikre god læringseffekt for alle tilskuere og som gir en rolig og verdig eksamensform.

Mandag 2.juni og onsdag 4.juni med sensor Jan Støring fra  http://www.jsta.no/

Jan  er utdannet i Trondheim eier av Jstarkitekter. Han har blant annet vært innvolvert i Barcode og telenor Fornebu. Jan har bred sensorerfaring blant annet i ark6 og som mastersensor ved NTNU.

Tirsdag 3.juni og onsdag 4.juni med sensor Cathrine Vigander

Cathrine Vigander studied at Kunstakademiets Arkitektskole in København and E.T.S.A.B. in Barcelona. Before her architectural studies she took an Associate in Arts Degree in the USA. CV has teachingexperience  from Kunstakademiets Arkitektskole in København, Arkitektskolen in Lund and Arkitektur- og Designhøgskolen in Oslo. CV has experience from henning Larsen Architects in København, Selmer & Vigander (own firm) and Dark Arkitekter as in Oslo before she in 2004 started as partner and later (2007) professional leader in Element.

se også her.


Onsdag etter lunsj avslutter vi med en felles oppsummering med sensorene.

Prosjektbasertundervisning er en veldig god læringsform i arkitektstudie.

Likevel er det viktig å minne om at læringsutbytte knytter seg til prosjekteringsprosessen og ikke kun til avlsuttende produkt.

God ferie!

  • No labels