Child pages
  • -Fagnær IT
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sammendrag av programmet

(warning) Programmet er satt på vent, - derav mangler påfølgende beskrivelse

Målsetting

Hva ønsker man å oppnå, hvilke reelle mål skal nås og hvorfor gjennomføres prosjektet?

Hvem berøres og involveres

Hvem blir berørt av av leveransene og hvordan blir disse involvert i arbeidet?

Hva skal leveres

Hva inngår i leveransen av funksjonalitet relevant for brukeren?

Suksessfaktorer

Hvilke krav til suksess er satt?

Milepæler og framdrift

Hvilke milepæler foreligger og hva er status på framdriften?

 

 

 

 

2 Comments

  1. Svært gammelt og ekstern tilgjengelig via Google (uten pålogging)

    Siden bør kanskje slettes? 
    cc: Stein Stendahl og Hans Bækken Kulstad

    1. Kan godt slettes for min del..