Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 22 Next »

NTNU IT er en den sentrale IT-avdelingen ved NTNU. Ledelsen ved NTNU ønsker at vi leverer våre tjenester til enhetene ved NTNU i et kunde/leverandør forhold, men til selvkost.

På denne wikien finner du informasjon om de ulike tjenestene NTNU IT tilbyr.

Oversikt over tjenestebeskrivelsene
NTNU IT sine prislister.
Rutiner for arbeid med tjenestebeskrivelser. Her ligger også en beskrivelse av hvordan NTNU IT beregner timeprisen.
Aktuelt om tjenestebeskrivelser:

Blog stream

Create a blog post to share news and announcements with your team and company.

  • No labels