Child pages
 • -Videreføring IT-hjelp
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sammendrag av prosjektet

Målsetting

Prosjektets hovedmålsetting er:

 • Utfase eJournal og eventuelt andre saksbehandlingsverktøy, få på plass rapportering samt en rekke forbedringsforslag skal gås igjennom og prioriteres. Prosjektet vil også vurdere å innføre CMDB i HPSM slik at HPSD kan avsluttes.

Prosjektets effektmål er:

 • Bedre opplevelse av saksbehandlingsverktøyet for nye og erfarne brukere

 • Forenklet samarbeid ved saksbehandling mellom avdelinger og campus;

  1) opplevelse av å være likeverdig bidragsytere til å effektuere behandling av saker (f.eks. i motsetning til å kun være videreformidler av saker),

  2) kortere tid til overlevering/fordeling av saker mellom saksbehandlere lokalt og sentralt

  3) oversikt over sakenes status til enhver tid tilgjengelig for alle.

 • Ressursbesparelser ved at HPSD, RT og eJournal fases ut

 • Portalen blir mer tatt i bruk ved NTNU

Hvem berøres og involveres

Alle som jobber med tjenesteleveranser og tilhørende sakshåndtering blir berørt. Dette fordi arbeidsprosessene kan bli noe justert, og fordi saksbehandlerne vil få et nytt saksverktøy.

Alle ansatte og studenter som melder inn saker vil bli berørt, ved at det vil tilbys ett felles kontaktpunkt og bruk av selvbetjeningsportal som alternativ til epost som kanal for innmelding.

Ved NTNU IT Plattform og Applikasjonsdrift vil involverte i drift og vedlikehold av HPSM berøres.

Hva skal leveres

Saksverktøyet HPSM satt opp med støtte for de valgte arbeidsprosesser.

Brukerveiledninger til saksbehandlere, da det rapporteres om manglende opplæring.

CMDB (assets) eksporteres fra HPSD, det som er relevant legges inn i HPSM. Dermes kan HPSD avsluttes.

Flagging av vandresaker (saker som blir bouncet mellom grupper/helpdesks og ikke får hjelp)

Milepæler og framdrift

Milepæler

Dato

Ny dato

Status

Prosjektdefinisjon ferdig

30.03.16

 

 

Prioritetsliste ferdig

16.03.16

08.04.16

OK

Risikoanalyse30.03.1608.04.16OK
ORG/OU 30.01.17 
Flagging av vandresaker  OK
Brukerveiledninger og tilgjengelighet15.04.16 OK
CMDB (assets) eksportert  OK
Avslutte eJournal 30.12.17OK
Avslutte HPSD 30.12.17OK
Avslutte prosjekt30.06.1630.12.17