Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Metode for opplevelse og bevisstgjøring av arkitektur og steder.
I startbox:ARK6 bruker vi 1,2,3 metoden utviklet av Prof. Emerita Birgit Cold som verktøy for tomtevurderingen. Metoden kan også brukes til vurdering/evalueringen av bygninger.
Vedlagt tekst er forfattet av Birgit Cold  og gir en introduksjon til 1,2,3 metoden.
"Vi har utviklet en metode til hjelp for formidling og bevisstgjøring av opplevelse og vurdering av arkitektur og steder. Vi har tidligere brukt metoden på ekskursjoner. Det er i stor utstrekning synssansen vi bruker når vi skal formidle inntrykk av arkitektur. Vi må imidlertid være klar over at alle sanser inngår i totalopplevelsen av et sted. Lyden av stemmer eller trafikk, lukten av tjære eller plastikk, den taktile opplevelsen av å ta på et håndtak, la hånden glide langs et gelender, gå på toppete brustein eller lene seg mot en vegg. Kinetikk med bevegelsen fra et rom til et annet, løpe over en flate, skride ned av en trapp eller gå over en bro. Visuelle formidlinger i form av skisser kan også inneholde andre sanseinntrykk
som bokstavelig talt leses ut av skissen som f.eks. bølgebrus, biler i fart, material overflater og farger, lys og skygge i romsekvenser. Man kan også skrive ned dominerende sanseinntrykk på skissene. Vi kaller denne for 1-2-3 metoden fordi den har følgende tre trinn:

1 Umiddelbar inntrykk

2 Arkitektonisk iakttakelse

3 Arkitekturkritikk/syntese

gåtur ruter

  • No labels