Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Next »

NTNU IT er en den sentrale IT-avdelingen ved NTNU. Vi er pålagt å levere tjenester til enhetene ved NTNU som en standard leverandør, men til selvkost.

På denne wikien finner du informasjon om de ulike tjenestene NTNU IT tilbyr.

Aktuelt om tjenestebeskrivelser:

Blog stream

Create a blog post to share news and announcements with your team and company.


  • No labels