Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 14 Next »

NTNU IT er en den sentrale IT-avdelingen ved NTNU. Vi er pålagt å levere tjenester til enhetene ved NTNU som en standard leverandør, men til selvkost.

På denne wikien finner du informasjon om de ulike tjenestene NTNU IT tilbyr.

Gjeldende tjenestebeskrivelser

 • Page:
  AD — Katalogtjeneste for håndtering av brukere, brukerrettigheter, og ressurskontroll
 • Page:
  Blogg — Tjeneste for formidling av originalt og tidsaktuelt innhold i form av blogging
 • Page:
  Booking av leiested — Kalenderløsning for reservasjon av laboratorieutstyr o.l.
 • Page:
  Brukeradministrasjon, autentisering og autorisasjon — Beskrivelse av tjenestene Brukeradministrasjon, autentisering og autorisasjon
 • Page:
  DAIM — DAIM er en tjeneste for innlevering, administrering og arkivering av masteroppgaver.
 • Page:
  Databasedrift - Oracle — Beskrivelse av tjenesten Databasedrift - Oracle
 • Page:
  Datavarehus - NTNU — Beskrivelse av tjenesten for Datavarehus - NTNU
 • Page:
  eRoom Document — Samhandlingsløsning for deling av dokumenter
 • Page:
  eRoom Meeting — Samhandlingsløsning for gjennomføring av møter
 • Page:
  eRoom Project — Beskrivelse av tjenesten eRoom Project
 • Page:
  Kerberos — Tjeneste for autentisering i datanettverk
 • Page:
  Lagring - hjemme- og fellesområder for ansatte — Hjemmeområder og fellesområder for ansatte
 • Page:
  LDAP — Katalogtjeneste for autentisering og autorisasjon av brukere
 • Page:
  Lync — Tjenesten Lync er en samhandlingsløsning for NTNU
 • Page:
  Maskinhall — Beskrivelse av tjenesten Maskinhall
 • Page:
  Office 365 — Tilgang til tekstbehandling, lagringsplass og samhandlingstjenester på både web, desktop, nettbrett og mobil.
 • Page:
  Orakeltjenesten — Beskrivelse av tjenesten Orakeltjenesten
 • Page:
  Programfarm — Tjeneste for tilgjengeliggjøring av Windows-programvare
 • Page:
  Sende dokumenter til iPad — Beskrivelse av tjenestene for å sende dokumenter til iPad
 • Page:
  Sikkerhetskopiering — Beskrivelse av tjenesten Sikkerhetskopiering
 • Page:
  TIA — Beskrivelse av tjenesten TIA- Tjenesteorientert Informasjonsarkitektur
 • Page:
  Tjenerdrift — Beskrivelse av tjenesten tjenerdrift
 • Page:
  Utskrift - ansatt — Omhandler tjenesten Utskrift - ansatt, hvordan den er bygget opp, og hvordan den fungerer i praksis.
 • Page:
  Utskrift - studenter — Utskriftstjeneste for studentene
 • Page:
  Valgweb — Beskrivelse av tjenesten for å avholde valg ved NTNU
 • Page:
  Web-hotell — Beskrivelse av tjenesten plattform for å kjøre PHP-applikasjoner
 • Page:
  Wiki-hotell — Beskrivelse av tjenesten for å opprette wikier ved NTNU

Nye tjenestebeskrivelser

Aktuelt om tjenestebeskrivelser:

Blog stream

Create a blog post to share news and announcements with your team and company.


 • No labels