Child pages
  • når går neste buss etter kl. 1330 fra gløshaugen til sentrum?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

{"transfer":"false" ,
"timeset":"true" ,
"departures" : [
]}

Jeg antar du ønsker ruter for i morgen.
6. Aug. 2012 er en mandag .
Holdeplassen nærmest Gløshaugen er Gløshaugen Syd .
Buss 5 passerer Gløshaugen Syd kl. 1336
og kommer til Dronningens gate 46 kl. 1345 .

Tidene angir tidligste passeringer av holdeplassene.

NEWEST, at mdnight:

{"transfer":"false" ,
"timeset":"true" ,
"departures" : [
{"busstopname":"Gløshaugen Syd","busstopnumber":16011265,"busnumber":5,"time":1336,"duration":9,"destination":"Sentrumsterminalen"} ,
{"busstopname":"Gløshaugen Syd","busstopnumber":16011265,"busnumber":52,"time":1354,"duration":7,"destination":"Sentrumsterminalen"} ]}

Holdeplassen nærmest Gløshaugen er Gløshaugen Syd .
Buss 5 passerer Gløshaugen Syd kl. 1336 og kl. 1406
og kommer til Dronningens gate 46 , 9 minutter senere .
Buss 52 passerer Gløshaugen Syd kl. 1354
og kommer til Munkegata M1 , 7 minutter senere .

Tidene angir tidligste passeringer av holdeplassene.

But other test failing!

Q: nyborg til prinsenkrysset i morgen

{"transfer":"false" ,
"timeset":"false" ,
"departures" : [
]}

7. Aug. 2012 er en tirsdag .
Første buss , nummer 8 passerer Nyborg kl. 0611
og kommer til Prinsens gate P1 kl. 0631 .
Siste buss , nummer 8 passerer Nyborg kl. 2351
og kommer til Prinsens gate P1 kl. 0011 .

Tidene angir tidligste passeringer av holdeplassene.

  • No labels