Child pages
  • til Klæbu (fra Trondheim) etter 1745 lørdag
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De to queriene gir to forskjellige svar avhengig av om bussen som går 5 min for tidlig benyttes ut av sentrum eller ikke.

Sammenlign hvilke regler som fyrer i disse to tilfellene.

AtB sin egen planlegger gir et tredje alternativ som er bra.

Bygg ut Busstuc til å håndtere 2 overganger for å benytte dette svaret!

https://www.atb.no/atbreiseplanlegger/?from=Trondheim+Sentrum+%28Trondheim%29+\[hpl.gruppe\]&to=Kl%C3%A6bu+Sentrum+%28Kl%C3%A6bu%29+\[hpl.gruppe\]&Date=07.07.2012&Time=17%3A45&direction=1

Start: 07.07.12 17:45

Slutt: 07.07.12 18:45

2 Overgang(er)

Reisetid: 1t, 0min

[

[http://rp.atb.no/scripts/TravelMagic/TravelMagicWE.dll/svarmapprint?id=553810240&nr=0]] [

[http://rp.atb.no/scripts/TravelMagic/TravelMagicWE.dll/svarmap?id=553810240&nr=0]]

Avgang

Type

Rutenr.

Fra

Til

Ankomst

Merknad

17:45

 

9

Munkegata - M2 (Trondheim)

Vestre Rosten (Trondheim)

18:00

 

18:00

 

 

Vestre Rosten (Trondheim)

Vestre Rosten (Trondheim)

18:03

Vent 7 minutter
Finn korrekt avg.punkt

18:10

 

40

Vestre Rosten (Trondheim)

City Syd Vestre (Trondheim)

18:13

Vent 12 minutter

18:25

 

47

City Syd Vestre (Trondheim)

Klæbu sentrum (Klæbu)

18:45


http://www.idi.ntnu.no/~tagore/cgi-bin/busstuc/busq.cgi?quest=trondheim sentrum til Klæbu på lørdag etter 17.45

"transfer":"true" , "timeset":"true" , "departures" : [
"busstopname":"Munkegata - M1","busstopnumber":16010001,"busnumber":46,"time":1840,"duration":14,"destination":"City Syd Vestre"},
"busstopname":"City Syd Vestre","busstopnumber":16010088,"busnumber":47,"time":1928,"duration":20,"destination":"Klæbu sentrum"} ]

7. Jul. 2012 er en lørdag .
For denne dato gjelder AtB Sommerruter 2012.
Buss 46 går fra Munkegata M1 kl. 1840 til City Syd Vestre kl. 1854
og buss 47 går fra City Syd Vestre kl. 1928 til Klæbu sentrum kl. 1948 .

http://www.idi.ntnu.no/~tagore/cgi-bin/busstuc/busq.cgi?quest=til Klæbu på lørdag etter 17.45

"transfer":"true" ,"timeset":"true" ,"departures" : [
"busstopname":"Munkegata - M1","busstopnumber":16010001,"busnumber":46,"time":1740,"duration":14,"destination":"City Syd Vestre"},
"busstopname":"City Syd Vestre","busstopnumber":16010088,"busnumber":47,"time":1825,"duration":20,"destination":"Klæbu sentrum"} ]

7. Jul. 2012 er en lørdag .
For denne dato gjelder AtB Sommerruter 2012.
Buss 46 går fra Munkegata M1 kl. 1740 til City Syd Vestre kl. 1754
og buss 47 går fra City Syd Vestre kl. 1825 til Klæbu sentrum kl. 1845 .

  • No labels