Child pages
  • Prosessmodelleringsverktøy
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilbake til tjenestekatalogen

0. Innhold

1. Om dokumentet

Dette dokumentet beskriver hva tjenesten Prosessmodellering er, hvordan den er bygd opp, og hvordan den fungerer i praksis.
Dokumentet er ment som grunnlag for beslutninger vedrørende bruk av tjenesten, og som vedlegg til tjenestenivå-avtaler (SLA)
knyttet til tjenesten.

2. Om Prosessmodellering

Tjenesten Prosessmodelleringsverktøy gir tilgang til verktøy for modellering av arbeidsflyt med detaljering av roller, aktiviteter,
sjekklister og verktøystøtte. Arbeidsflytbeskrivelsen gjøres tilgjengelig for sluttbruker i et klikkbart webgrensesnitt som publiseres
på en webserver. Før man begynner å bruke verktøyet, bør man gå kurs i prosessmodellering og bruk av verktøyet, evt søke
konsulenthjelp eksternt eller hos NTNU IT til dette.

3. Innhold i tjenesten

Tjenesten innholder følgende elementer:

a) Tilgang til modelleringsverktøy fra egen PC (verktøyet ligger på server).

b) Overvåkning og drift av servere hvor verktøyet er installert.

c) Sikkerhetskopiering av det som er lagret på servere.

d) Webserver for publisering av modell.

Tilleggstjenester:

e) Hjelp til å beskrive/ utforme ønsket prosessmodell med arbeidsflyt og detaljer.

f) Hjelp til å implementere ønsket arbeidsflyt i verktøyet.

4. Begrensninger i tjenesten

Alle prosessmodeller skal benytte NTNU Modelleringsstandard.

Modelleringsverktøyet leveres med de muligheter som NTNU har fått konfigurert inn i verktøyet. Ønsker man funksjonalitet utover dette
må man kjøpe tilpasninger fra 3. part (programvareleverandøren).

Tilleggstjenester på forespørsel, med forbehold om tilgjengelige ressurser.

5. Kundens forpliktelser/ansvar

Dersom kunden ønsker bistand til å beskrive og utforme de prosessene som skal inn i verktøyet, må Kunden sørge for at aktuelle
personer er tilgjengelig for å delta i utformingen.

Kunden er ansvarlig for forvaltning og videreutvikling av egne modeller som er utarbeidet.

6. Mål for tjenestenivå

Ny instans i modelleringsverktøyet blir normalt opprettet innen en uke etter bestilling.

Grunntjenesten er normalt operativ 24 timer i døgnet. Nedetid varsles minst 7 dager i forkant. Feilretting skjer i henhold til standard
løsningstider.

7. Prising

Konsulenttjenester faktureres etter medgått tid til gjeldende timepris.

For verktøy og publisering betales en fast årlig avgift.