Child pages
  • KLIMAX frokostmøte 22.05.2012 Bruk av massivtre i store byggeprosjekter - muligheter og utfordringer for lokal næringsutvikling
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Trebyen Trondheim - krevende kunde og stor bestiller av massivtre til byutviklingsprosjekter

Virkemidler for produkt- og bedriftsutvikling med fokus på massivtre i skog- og trenæringen i Midt-Norge

Massivtre og muligheter for regional verdikjede- og bedriftsutvikling

Trebruk og Regional Næringsutvikling

  • No labels