Child pages
  • Oppskrift for å opprette tjenestebeskrivelse
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opprette ny tjenestebeskrivelse

På siden Tjenestebeskrivelser vil man en finne en makro som heter: "Opprett ny tjenestebeskrivelse". Som vist i bildet under.

Når man klikker på linken for makroen vil pop-up-boksen under komme opp.

Når man så skriver inn navnet på tjenesten og trykker OK vil det bli oppretten en ny wikiside som som heter <tjenestenavn>.

Etter at beskrivelsen er laget må man forsikre seg om at Labels er satt til uarb for beskrivelser under revisjon eller ny for
nye beskrivelser.

Denne siden er basert på malen Tjenestebeskrivelse, som vist nedenfor. Dette er også en beskrivelse av hva som bør være med under de ulike oversikriftene.
Noe av denne forklaringen kan nok virke banale. Kommentarene til oversikriftene står i blått.

Generelt kan man si om malen at alle steder noe står i <> betyr det at teksten skal byttes ut.

1. Om dokumentet

Dette dokumentet beskriver hva tjenesten <tjenestenavn> er, hvordan den er bygd opp, og hvordan den fungerer i praksis. Dokumentet er ment som grunnlag
for beslutninger vedrørende hvordan man bruker tjenesten, og som vedlegg til tjenestenivå-avtaler (SLA) knyttet til tjenesten.

<tjenestenavn> byttes ut med aktuelt tjenestenavn. Det er i dette avsnittet man legger inn om man har en annen målgruppe med beskrivelsen enn den vanlige.

2. Om <tjenesten>

<beskrivelse>

<tjenesten> byttes ut med aktuelt tjenestenavn.
<beskrivelse> byttes ut med en kort beskrivelse om hva tjenesten faktisk leverer av funksjonalitet.

3. Innhold i tjenesten

<beskrivelse>

<beskrivelse> byttes ut med en beskrivelse av de ulike deltjenestene som inngår i tjenesten for å gi den funksjonaliteten som er beskrevet over.

4. Begrensninger i tjenesten

<beskrivelse>

<beskrivelse> byttes ut med en beskrivelse av de begrensningene som eventuelt finnes i tjenesten.

5. Kundens forpliktelser/ansvar

<beskrivelse>

<beskrivelse> byttes ut med en oversikt over de forpliktelser kunden har i forbindelse med levering av tjenesten.

6. Mål for tjenestenivå

<beskrivelse>

<beskrivelse> byttes ut med de ulike tjnestenivå som gjelder for tjenesten. Dette bør være krav som er mulige å måle.

7. Prising

<beskrivelse>

<beskrivelse> byttes ut med en oversikt over prismodellen for tjenesten.

Etter at man er ferdig

Når man er ferdig med å skrive beskrivelsen skal det gis beskjed til tjenesteansvarlig for godkjenning.

Når beskrivelsen er godkjent endres Labels til Publisert.

  • No labels