Child pages
 • Møtereferat - referansegrupper
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Referansegrupper

Dansevitenskap

Musikkteknologi

Musikkteknologi har referansegrupper pr. emne fra og med studieåret 2015/2016. 

 • Referat 08.12.14 (Evaluering av undervisning høst 2014, studiokapasiteten i travle perioder)
 • Referat 07.10.14 (Evaluering av eksamensavvikling vår 2014, oppstart og undervisningsstart høst 2014)
 • Referat 06.05.14 (Evaluering av undervisning vår 2014,studietur, valgemner bachelor)
 • Referat 06.03.14 (Evaluering av eksamensavvikling høst 2013, evaluering av oppstart vår 2014)
 • Referat 28.11.13 (Evaluering av undervisning høstsemesteret 2013)
 • Referat 07.05.13 (Oppfølging av saker fra 04.02.13, evaluering av undervisning vårsemesteret 2013, evaluering av workshop med Andrew McKenzie, oppmøteregelen)
 • Referat 04.02.13 (Evaluering emner H12 og oppstart V13, rekruttering av jenter, er vi for 'snille?' med studentene, utveksling)
 • Referat 17.10.12 (Evaluering emner og eksamener V12 samt opstart og emneundervisning så langt H12)
 • Referat 08.02.12 (Oppfølginger av forrige møte, tilbakemelding på eksamen, KVASS-melding, timeplaner og pensum før start, infomøter)
 • Referat 14.12.11 (Oppfølginger av forrige møte, EXFAC0011 - sprikende og overlapp MUST10152, TT2010 på engelsk ikke så bra)
 • Referat 19.09.11 (Dårlig luft kontrollrom 1, kontakt utøvende, tilbakemelding på eksamen, artig workshop, timeplaner før start, studietur)
 • Referat 01.04.11 (Undervisning, MUST1055 stor utfordring, emner i valgfri del av grad)
 • Referat 23.09.09 (Fjordgata mer brukt, undervisning, pensum i hvert emne, opplæring i studio, samarbeid resten av IM)
 • Referat 19.09.08 (IT1103 fungerer ikke så godt, myk start, timeplanlegging, overlapp mellom eksamener, emnepakker)
 • Referat 26.03.08 (Undervisning, MUST1052 mange uker uten undervisning, Max/MSP, NKF og masterstudent, studietur)
 • Referat 18.01.08 (Øvingsopplegg IT1103 feilet - Max/MSP, masteravtaler, frafall, ny studiekonsulent fra 26/3)
 • Referat 02.11.07 (Vanskelig å skille MUST1052 og EXFAC0005, master et faglig hopp fra bachelor, liten arbeidsmengde)
 • Referat 28.09.07 (Musikkteknologi ett av tre program som skal evalueres, timeplan, opphold i undervisning, frafall)
 • Referat 16.11.06 (Undervisning, koordinering mellom lærere)
 • Referat 18.11.05 (Koordinering mellom lærere, samlingspunkt for studentene)

Music, Communication and Technology (MCT)

 • Møtereferat 11.10.18 (First meeting with the reference group on MCT. General evaluation on all courses in the first semester)

Musikkvitenskap

 • Referat 27.04.20 (Covid-19, ikke optimalt med digital undervisning i hovedinstrument, MUSV2008 har mange forskjellige bestanddeler)
 • Referat 01.04.20 (Covid-19 øving og informasjon)
 • Referat 02.03.20 (Tilbakemelding på pauser, ønske om å få oppgitt frister tidlig, bacheloroppgaveseminaret oppleves som kort, lite variasjon i MUSV31**-serien våren 2020)
 • Referat 10.02.20 (Forkunnskaper i første år, emner med flere deler, emner med veldig korte og få pauser)
 • Referat 18.11.19 (Referansegrupperapport, pensum i musikkhistorie, for kort tid med musikkteknologi)
 • Referat 14.10.19 (Tilgang til utøvende musikks øverom, varslingskanaler, nivå i satsteknikker etter årets opptaksprøver, tid Logic-Sibelius, tid mellom innleveringer i MUSV2010, 3 sider kort i MUSV3130)
 • Referat 09.09.19 (Referansegruppens funksjon, vårens eksamensperiode, etterklang på D7, kjønnsbalanse i 3. semester)
 • Referat 02.04.19 (Referansegruppens organisering, koordinering på tvers, intensiv EiT, flere kvinnelige komponister på pensum, forskjellig oppfatning av MUSV3105 blant bachelor- og masterstudenter)
 • Referat 04.03.19 (Referansegruppens organisering, undervisningsfri uke, ønske om regelmessig bruk av Blackboard, stor arbeidsmengde i MUSV2009)
 • Referat 04.02.19 (Form på referansegruppen, luft-, lyd- og temperaturproblemer, høstens eksamener, pensumlitteratur, intensjonsskriv som motivasjon for masterseminaret)
 • Referat 21.11.18 (Engelsk som undervisningsspråk, form på referansegruppen, informasjon om krav til oppgaver, krav til kunnskap som ikke gis gjennom undervisning, kommunikasjon med hovedinstrumentlærere, forventning til emner)
 • Referat 08.10.18 (Vask av tangenter, gjennomgang av emnebeskrivelsene, normert undervisningstid, stilføring, instrumenthold, personlig tone i faglige tilbakemeldinger, ønske om framtidig spissing av emnebeskrivelse i MUSV3128)
 • Referat 11.09.18 (Lik kommunikasjon på tvers av emner, forholdene for piano og klaver, misforståelse hovedinstrumentlærere, semesteroppgaver i ett emne, forvirring om masterseminaret på master, usikkerhet rundt MUSV3128)
 • Referat 09.04.18 (Improvisasjon for klassisk sjanger, lydisolasjon av øverom, emner uten obligatorisk oppmøte, ønske om tidligere oversikt over egen tid til hovedinstrumenteksamen)
 • Referat 05.03.18 (Eksamener i MUSV31**-serien, problemer med pensumbok og Akademika)
 • Referat 05.02.18 (Deling i improvisasjon, tid til oppgaver, ex.phil., perspektivemne, pensum og opplegg i MUSV31**-emner)
 • Referat 28.11.17 (Forventning for hvert emne i forkant, tilbakemeldinger fra sensorer etter hovedinstrumenteksamen, emnebeskrivelse for ensembleledelse, oppfølging av samspill i hovedinstrument, dårlig informasjon om EiT)
 • Referat 16.10.17 (Terminologi på engelsk, individuell plan for hovedinstrumenteksamen, uheldig opphold i undervisning)
 • Referat 02.10.17 (Romreservasjon i Garderobebygget, ex.fac., lite tid i MUSV1017 og MUSV2010, ensembleledelse, MUSV3125 krevende, mer utfyllende om ensemblesang/ensembleledelse)
 • Referat 27.03.17 (Røyking utenfor lesesalsvindu, temperaturproblemer, vask av tangenter, spørreundersøkelse for 2. semester, emnegjennomgang)
 • Referat 06.03.17 (Mangler og utbedringer ulike rom, emnegjennomgang)
 • Referat 06.02.17 (Nye notestativer, alumnimøte, ny luftmåling, info på facebook, emnegjennomgang)
 • Referat 21.11.16 (Nye stoler, øving studio, møteinnkalling, ny ITV, emnegjennomgang)
 • Referat 17.10.16 (Alumni-kompass, nye stoler, renhold, emnegjennomgang)
 • Referat 19.09.16 (Flere notestativ og stoler på øverom, pianokrakker, emnegjennomgang)
 • Referat 02.05.16 (Digitalt bookingssystem for studio, sluttevaluering)
 • Referat 05.04.16 (Kvalitet på flyglene, MUSV3005 Praktiske disipliner, akademisk skriving, sluttevaluering)
 • Referat 07.03.16 (Studiekonsulent permisjon et år, ventilasjon vil bli utbedret i fire rom, praktisk emne, instrumentkvalitet på øvingsflygler, ikke vikar i EXPH0002)
 • Referat 08.02.16 (Ventilasjon, koordinering av MUSV1017, lite oppmøte i etnomusikologi, tidlig opplæring i akademisk skriving, veiledningsforhold)
 • Referat 23.11.15 (Alumni-kompass, NIFU-rapport, for mange på enkelte gruppetider i hørelære, datoer for hovedinstrument, ønske om mer informasjon om bacheloroppgaven, frist for masteroppgaven)
 • Referat 19.10.15 (Fysiologi, luftproblem, forventninger og krav på maser, Alumni-kompass)
 • Referat 14.09.15 (Sen tilbakemelding på essay, forslag til perspektivemne i estetikk, masterseminaret i MUSV3004 lovende)
 • Referat 20.04.15 (Kandidatundersøkelse, bredde i MUSV31**-serien, ønske om mer studioundervisning i MUSV2009, liten tid i MUSV3001, manglende HI-timer, formalia masteroppgave)
 • Referat 23.03.15 (Luftproblem, fysiologi, seminartimer i musikkhistorie, liten tid i MUSV3001, veiledningsforhold master, stillinger, lydnivå studio på dagtid)
 • Referat 09.02.15 (Faglig forum, luftproblem, fysiologi, beholde EXPH0002, ønske om mer studioundervisning, intensiv EiT ikke lenger en valgmulighet for musikkvitenskap)
 • Referat 24.11.14 (Luft-, lyd- og temperaturproblemer, fysiologi, vannkoker, rom til HI-eksamen, krav i programmet, forelesningene i EXFAC0016 overlappende, seminar for master i vårsemestrene)
 • Referat 20.10.14 (Luftproblem, lydproblem, temperatur, hovedinstrumenteksamen, problematisk undervisningssituasjon, undervisningstimer, hovedinstrument, tematisering, hørelære, dirigering, masterseminar)
 • Referat 22.09.14 (Luftproblem, oppstarten grei, veiledning på master, fordypningsemner skulle gått dypere, ønske om mer informasjon om utveksling)
 • Referat 08.05.14 (Luftproblem, sen tilbakemelding på essay, koordinering mellom emner, fordypningsemner skulle gått dypere, komposisjon på master veldig bra, teori og metode)
 • Referat 31.03.14 (Mer tid i hørelære, mye i satsteknikker, undervisningsplan, fordypningsemner skulle gått dypere, forbedring i komposisjon og analyse, masteroppgaven)
 • Referat 10.02.14 (Luftkvalitet, luftfukter, vurderingsform fordypningsemner, datalab, trommeslagere i impro, tid opplæring studio, progresjon master)
 • Referat 18.11.13 (Tilbakemeldinger kontinuerlig prosess, bedre arbeidsbelastning, HI-eksamen oppleves uklar, ønske om seminar i MUSV3001)
 • Referat 30.09.13 (EXFAC0016, hørelære - arbeidsmetoder, satsteknikker, EXPH0002 - relevans, arbeidsmengde på fordypningsemner)
 • Referat 22.05.13 (Hørelære, musikkhistoire - nivå og tilbakemeldinger, ex.phil., omlegging av studiet, øvemuligheter på flygel, instrumentskap)
 • Referat 25.02.13 (Tilbakemelding HI-eksamen, eksamen MUSV3004, seminarene i MUSV1012 og MUSV1011, krevende fordypningsemne, hørelære)
 • Referat 19.11.12 (MUSV1011 andre del, progresjon hørelære og muligheter, teori og metode i musikkvitenskap, eksamener på hovedinstrument, lesesal)
 • Referat 15.10.12 (Praktisk eksamen, karakterer på flere komponenter, vurderingsformer, nivå igjennom studiet)
 • Referat 23.04.12 (Samspillseminar, bruk av it's learning, fragmentering i MUSV3004, satsteknikker, konsertutvalget, huskonserter)
 • Referat 05.03.12 (Eksamen MUSV3004, instrumentskap, lærers tilstedeværelse på praktisk eksamen, bacheloroppgave)
 • Referat 21.11.11 (EXFAC0011 for musikkteknologirettet, impro vanskelig)
 • Referat 03.10.11 (Praktisk eksamen, ønske om MUSV3004 i 1. semester, og masterseminaret som en del av dette, jazzinnhold i emner)
 • Referat 02.05.11 (Kollisjoner når studenter tar emner fra senere semester)
 • Referat 28.02.11 (6t skriftlig og ikke 4t, brannalarm under eksamen, mulighet for å ta MUSV2009 tidligere, studentansvarlige i Garderobebygget)
 • Referat 22.11.10 (For få emner i musikk i bachelorgraden, lytt mellom øverom, kapasitet øverom, lik arbeidsmengde i fordypningstema)
 • Referat 22.10.10 (Eksamen MUSV3004, positivt å være tilbake på Dragvoll, ønske om mer lydisolering, lik arbeidsmengde i fordypningstema)
 • Referat 15.03.10 (Positivt å være samlet - lokalene ikke egnet, dårlig luft og plass Fjordgata 1 5.etg, samtykke før bruk, musikkhistorie samlet)
 • Referat 19.10.09 (MUSV2010 for mage studenter på én lærer, savner normert pensummengde i fordypningstemaene)
 • Referat 11.05.09 (Innhold i MUSV3004, organisering av praktisk eksamen)
 • Referat 02.03.09 (Forskjell i oppgavetekst mellom målformene, bredere innfallsvinkel MUSV2018)
 • Referat 24.11.08 (Karakterregel EXFAC0011, enten ta bort oblig. krav eller faktisk føre fravær, misnøye med HI-undervisning)
 • Referat 13.10.08 (Bygg 2 skal renoveres, bråkete i 1. semester, for få emner i musikk i bachelorgraden, masterstudenter mulig å påvirke valg av HI-lærer)
 • Referat 05.05.08 (Ønske om eksakt info. om vurderingsordninger, regler for Garderobebygget)
 • Referat 03.03.08 (Savner større bruk av it's Learning, studiehåndbok er bindende, seminar med Lee Konitz, rekrutteringsseminar for master startes)
 • Referat 28.11.07 (Studentenes egenevaluering av innsats, organisering av komposisjon og analyse, div. utstyrsmangler)
 • Referat 24.09.07 (Kun musikkteknologi flytter inn i Fjordgata 1, ønske om 100 % adm.-stilling på Dragvoll, div. utstyrsmangler, studietur)
 • Referat 30.04.07 (Rom for å stille større krav i en del emner)
 • Referat 12.02.07 (Stor skepsis til å ta bort opptaksprøve og hovedinstrument)
 • Referat 02.10.06 (HI-lærer i 3. semester, oblig. skriveseminar master, omfang praktiske disipliner, fordypningstema på karakterutskrift, kutt i undervisning)
 • Referat 20.02.06 (Om eksamener, lesesalsplasser dårlig utstyrt, IKM om huskonserter)
 • Referat 14.03.05 (Deltagelse huskonserter, praktisk eksamen hvert semester, populærmusikk og jazzinnhold, akkompagnement, allmøte)
 • Referat 28.11.05 (Instrumentrom, savner større bruk av it's Learning, IKM om huskonserter)
 • Referat 17.10.05 (IKM om huskonserter, akkompagnement, nye øvingsrom - Garderobebygget, instrumentrom)

Utøvende musikk

Jazz
 • Referat 22.11.19 ( Elles ensemble alle trinn, hør-komp, mer konkret rytmikk-øvelser, musikkteknolig for utøvende, fredagsforum, RILM, pauserom m kaffetrakter, egen linjeforening, sosialt)
 • Referat 011118  (gruppestørrelser 1J, flere kvinnelige lærere, fremmøteproblematikk, booking av øverom, PA anlegg på flere rom, pirnokrakker, yogamatter, rotete øverom, metoo)
 • Referat 131117  (ønske seg lærere, ensembleundervisningen, musikkteknologi uklart, rot på annekset, lyddrama, arr.komp, kantina)
 • Referat 200217  (undervisningsplaner i flere emner, rotete, hovedinstrumenttimer, musikkteknologi, musikkformidling, entreprenørskap, cross-over-prosjektet)
 • Referat 201115 (Oppstartsuka, Ole Bull, Ensemble, historie, gehør og struktur på undervisningen, rombooking, hovedinstrumentundervisningen)
 • Referat 140415 (Emneevaluering, ensemble, ventilasjon, pianostemming, studentmail, datarom
 • Referat 20.10.14 (Emneevaluering, mer fysiologi, mer strukturert ensembleundervisning, foredrag om studieteknikk, oppholdsrom, flygelnøkler, flere sykkelstativ)
 • Referat 16.10.13 (Emneevaluering, mye ensembler, dårlig luft, lydisolasjon, stemming)
 • Referat 19.10.11 (Workshoper, mer ens., utvidelse av eksamenstid, HI-timer ubrukt, valg av HI-lærer, tilbakemeldinger mustek-prosjekt, utstyr)
 • Referat 26.05.11 (Workshoper, mer ens., utvidelse av eksamenstid, HI-timer ubrukt, valg av HI-lærer, tilbakemeldinger mustek-prosjekt, utstyr)
 • Referat 30.12.06 (Luftfuktighet annekset, fysiologi/aleksanderteknikk, informasjonsflyt)
 • Referat 06.03.06 (Behov annekset, regler for kommisjon prøvespill, evalueringsskjema, aktiv rekruttering)
 • Referat xx.xx.05 (Rømningsvei, kantina, HI-problematikk, røyking)
 • Referat 03.10.05 (Hvordan referansegruppen skal fungere)
Kirkemusikk
 • Referat 15.05.20
 • Referat 10.05.19 (Komposjon, stort omfang på liturgisk spill/orgelimpro, teknikk-fokus)
 • Referat 18.05.17 (Luft, pianokrakker, renhold, orgelimprovisasjon, for lite variasjon i formidlingsform, bedre planlegging av praksis med kor, semesterplaner)
 • Referat 26.11.15 
 • Referat 24.03.15 (Øvingstid Domen og Vår Frue, prosjektuke 7, gjesteforelesere høst 15, bransjekunnskap)
 • Referat 27.11.14 (Emneevaluering, øvetid, organisering av konserter)
 • Referat 03.04.14 (Gehør, musikkhistorie, Interpretasjon, vikarer, prosjektuker)
 • Referat 30.10.13 (Emneevaluering, overgang student, tid til øving, barokkorgel)
 • Referat 02.02.12 (Prosjektuker, studietur, domkirka, kopimaskin)
 • Referat 07.11.11 (Orgel og lokaler, skapplass, øvetid, større engasjement, orgelfest, uvedkommende, renhold, kopimaskin, røyking, interpret., studietur)
 • Referat 13.05.11 (Bruk av orgelsal, renhold, kopimaskin, kantorikoret, interpret., foredrag, orgelfest, linjeforening)
 • Referat 26.10.10 (Nok koral- og salmebøker?, undervisning, julebord)
 • Referat 01.04.08 (Oppfølging, sørgesituasjon, kurs i emner, øvesituasjon, flere nøkler, oppdatering av telefonliste)
 • Referat 16.01.08 (Kvalitetssikring, kontinuitet i undervisning, arbeidsmengde)
 • Referat 27.03.07 (Fysiologi, speil, renhold, piano, sangundervisning, hørelære)
 • Referat 02.05.06 (Musikkhistorie, tid til å øve, utøver opp i mot funksjon i kirka)
 • Referat 16.11.05 (Hvordan referansegruppen skal fungere)
Klassisk
 • Referat 16.05.19 (status oppfølging av forrige møte, hvordan prioriterer støttefagene, gehørkor, for lite kammermusikk, IMUs øknomiske situasjon, åpningstid, booking øverom, sen planlegging)
 • Referat 07.11.18 (Timeplan vanskelig å forstå, øvingskollokvie, musikkhistorie 2. år, gehørkor, kantina, fraværsreglement, samordne PPU med utøvende undervisning, pianoer i 5. etasje for dårlige)
 • Referat 07.12.16 (Luft, holdninger, øvingsrom, yogamatter, studiobooking, tverrfaglighet, lydgardiner orgelsal, musikkhistorie, konkurranse, Ole Bull, akk på hovedinstrumenttimer)
 • Referat 19.04.16 (Emneevaluering med særlig fokus på gehør, musikkhistorie, musikkledelse og satslære, NTNU kammerorkester, prosjektuker)
 • Referat 30.04.15 (Musikkhistorie, gehør, kopikort, luft og inneklima, pianoer på øvingsrom, rom for kammermusikk, timeplaner utenfor dører, Fadderuka 2014, ensomhet)
 • Referat 04.04.14 ()
 • Referat 30.10.13 (Emneevaluering, Ole Bull-uka, luftkvalitet, lydnivå, booking, rekruttering, åpningstid ekspedisjon)
 • Referat 28.11.11 ()
 • Referat 29.03.11 (HI-lærer må ha tid til å være lærer, pianostemming/vedlikehold, sangseksjonen, prosjektuka)
 • Referat 13.12.10 (Generelt informasjonsproblem, it's learning, prosjektuker, datarom, Goerts-metodikk)
 • Referat 17.04.08 (Undervisning på Dragvoll, forskjellige vurderingsordninger i musikkhistorie, buss, rydding, klima, demping, beslutningslinje, info på nett)
 • Referat 17.01.08 (Fysiologiske problem, samarbeid DMF, rot, musikkhistorie på Dragvoll, buss, interpret. for små instrumentgrupper, studiotid, mustek.)
 • Referat 22.11.07 (Dårlig luft m.m., små instrumentgrupper, musikkhistorie på Dragvoll)
 • Referat 29.11.05 og 09.01.06 (Fysiologi, direksjon, perspektivemne, musikkhistorie)
 • Referat 20.10.05 (Hvordan referansegruppen skal fungere)
Master
 • Referat 19.05.20 (Korona, EiT, ensemblepraksis eksamen, misnøye masterforum, masterpotten)
 • Referat 11.04.19 (overlapp mellom emner, veieldning og hovedinstrument flyter over i hverandre, Entreprenørskap for omfangsrikt og lange dager, Ensemblepraksis i TSO vokal)
 • Referat 17.11.17 (prosjektuker også for MA2, Refleksjons-emnet litt utydelig, deltakelse i ordinære interpretasjoner på sitt instrument, bedre planlagt masterforum, kantina (for dyr, ønsker SIT)
 • Referat 12.01.17 (notestativ, overlapp mellom emner, skille mellom veiledning og hovedinstrumenttimer, masterforum, Artistic reasarch, eksamensdelene i Kunstnerisk fordypning 2, eksamen i Ensemblepraksis)
 • Referat 22.04.16
 • Referat 10.06.15 (Entreprenørskap for musikere, Kultur og næring, synliggjøre ekstramidler, skriving av masteravtale del 2, masterforum, eksamenslokaler, eksamen i Ensemblepraksis, flere samlende elementer/møter)
 • Referat 23.10.14 (Mottak studenter, evaluering studiemiljøet, evaluering undervisningen, masterforum, evaluering eksamen kunstnerisk utvikling V14)
 • Referat 04.06.14 (Emneevaluering våremner, masterforum)
 • Referat 14.12.13 (Evaluering Utøverpsykologi, evaluering Refleksjon rundt musikalsk praksis, diskusjon Masterforum)
 • Referat 11.09.13 (Evaluering vårens eksamener, oppstart, mottak av studenter, innspill til studieplanen, manglende undervisningstimer)
 • Referat 30.04.13 (Rekruttering jazz, masterforum, planlegging fordypningsemnet og økonomi, involvering utvekslingsstudenter)
 • Referat 27.02.13 (EiT, entreprenørskap, masterforum, fordypningsemner)
 • Referat 14.11.12 (Inneklima, forbedring i masterforum, ønske om klarere forventninger, sen levering av prosjektbeskrivelse)
 • Referat 23.05.12 (fornøyde men individualistiske, 15. mars oppleves som sent for eksamensinformasjon, interpretasjonstimer, komplisert regnskap)
 • Referat 15.02.12 og 22.02.12 (KVASS, varsel om tid og sted for eksamen, tidligere info om prøvetider m.m., interpretasjonstimer, komplisert regnskap)
 • Referat 07.12.11 (Akkompagnement, påminnelse semesterrapport, elektronisk levering av oppgaver)
 • Referat 24.10.11 (Veilederrollen, akkompagnement, Utøverpsykologi/prestasjonsforberedelser, fravær)
 • Referat 13.04.10 (EiT - ording, holdning, relevans)
 • Referat 27.10.09 (Manglende HI-tilbud for enkelte grupper, masterbudsjettet, kvaliteten på emnene i graden, inkludering i konsertserier, rot i lokalene)
 • Referat 10.12.08 (Kritikk av emnene i graden, spørsmål om innstramming av kunstnerisk fordypning, ordining med TSO)
 • Referat 17.01.08 (Utøverpsykologi, Musikk og samfunn, EiT, valgemner, informasjon, budsjett/masteravtale)
 • Referat 28.03.07 (EiT, Musikk og samfunn, fordypning - tilknytning til IM)
 • Referat 13.12.05 (Musikk og samfunn, utøverpsykologi, veileders rolle)
 • No labels