Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 21 Next »

Denne tutorialen vil hjelpe deg å komme i gang med Confluence.Hva er et space?
Et space er et område i Confluenc, som inneholder dine wiki-sider. Du kan tenke på hvert space som et del-space, eller mini nettsted, hver med sin egen hjemmeside.

Hva er Dashboard?
Dashboard er hjemmesiden til din Confluence wiki. Dashboard har en liste over alle space i din wiki, i tillegg til opplisting av nylig endret innhold.

Hva er en wiki?
En wiki er programvare som gjør det mulig for deg og dine kollegaer å lage og editere websider raskt og enkelt. Bare klikk, editer og lagre. Innhold publiseres umiddelbart.

Hva er Confluence?
Confluence er en enterprise wiki med ekstra kommunikasjons vertkøy, som inkluderer nyhter/blogg og RSS feeds.

Hva gjør Confluence til en enterprise wiki?
Ulike organisasjoner bruker Confluence for ulike formål: som intranett for bedriften, hjemmeside, prosjektområde, kunnskapsbase, dokumentasjonsbase og andre typer implementasjoner.

  • No labels