Child pages
  • Legge inn en nyhet (blog post)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nå kan du legge inn ett nyhetsinnslag i det nye spacet.

(tick) Tips: Gjør disse instruksjonene i det nye nettleser-vindu du nettopp åpnet. (Se Lage et space).

  1. Under 'Add' menyen, velg 'News'.


  2. Et nytt, blankt nyhetsinnslag vises.


  3. Klikk i boksen nær toppen av skjermbildet, hvor ordene "New News" vises. Ordene "New News" vil forsvinne. Legg inn en tittel for ditt nyhetsinnslag (f.eks. "Latest update").


  4. Klikk i det store 'Rich Text' området, under symbolene 'B I U'. Skriv inn flere setninger.


    (tick) Under 'Rich Text' området er sidens kategorier og tidspunkt for publisering (som default blir i dag). Du trenger ikke å endre noe på dette tidspunkt.

  5. Klikk på 'Save' knappen.

  6. Du kan nå se den siste nyheten.

Hva er et nyhetsinnslag?
Confluence nyhetsinnslag er spesielle sider som kan finnes i 'news' seksjonen av hvert space. Dette kan være kunngjøringer, journalinnslag, statusrapporter eller annen betimelig informasjon du vil kategorisere som nyheter. Nyhetsinnslag er også kalt for 'blog posts'.

For mer informasjon angående jobbing med nyhetsinnslag, se i dokumentasjonen.


Congratulations, you have finished the Tutorial! Next, you may like to read some of the advanced topics or take a look at our other documentation.I denne hjelpesekvensen:

  • No labels