Child pages
  • Søke i Confluence innhold
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Confluence kan søke i sider, blogger, epost, Microsoft Word dokumenter og Excel regneark, PDF dokumenter, og mer.

I tillegg til søkeboksen på toppen av hver Confluence side kan du bruke 'Search' macro for å inkludere spesielle søkeresultat på en bestemt side.

F.eks. kan du bruke følgende kode for å finne innhold som har ordet 'tutorial': 

{search:tutorial}

... som gir dette:

Found 10 search result(s).

PDF File ANSYS Fluent 18 tutorial guide.pdf (IMTsoftware > ANSYS)
PDF Document - 35,30 MB - 04.07.2019 - Download - Attachments
PDF File malab_tutorial.1393405255.pdf (IMTsoftware > MATLAB)
PDF Document - 820 kB - 20.06.2019 - Download - Attachments
Page: Tutorials on Word (IMTsoftware)
21.09.2019
Page: Tutorials (SCIL Makerspace)
25.10.2017

Søkemotoren til Confluence er basert på Lucene. Den begynner å virke med en gang du installerer Confluence og kan bygge søkeindisier ut fra en rekke type dokumenter: blogger, sider, kommentarer, vedlegg, etc.

For mer informasjon angående søk i Confluence innhold, se dokumentasjonen

  • No labels