Child pages
 • Endre på sider
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Den følgende veiledningen viser hvordan du kan vise hierarkiet av sider i et space, og flytte sider til ulike posisjoner i hierarkiet.

(tick) Det er fordelaktig at du bruker et nytt space som du opprettet under Confluence Opplæring (see 'Lage et space'). 

DEL A: Først, opprett noen nye sider :

 1. Gå til hjemmesiden til ditt nye space.
 2. Under 'Add' menyen, velg 'Page'.
 3. En ny, blank side vil vises.
 4. Klikk i boksen nær toppen av siden hvor ordene 'New Page' vises. Ordene 'New Page' vil forsvinne. Skriv inn følgende tittel: 'Book One'.
 5. Lagre din nye side og gå tilbake til spacets hjemmeside.
 6. Repeter steg 2-5, men gi din nye side tittelen 'Chapter One'.
 7. Repeter steg 2-5, men gi din nye side tittelen 'Chapter Two'.

Du har nå laget tre nye sider. Alle tre sider er barn av spacets hjemmeside.

DEL B: Nå vil du vise sidene i ditt space, og flytte noen av sidene til mer logiske plasseringer:

 1. Fra 'Browse' menyen, velg 'Pages'.
 2. En liste av sider vises.
 3. Klikk på pluss-tegnet ved siden av ordet 'Home'.
 4. En liste av sider (dvs. barn av spacets hjemmeside) vises. Dine 3 nye sider er inkludert i lista.
  • 'Book One'
  • 'Chapter One'
  • 'Chapter Two'
 5. Med musa, drar du 'Chapter One' til 'Book One'.
 6. Klikk på pluss-tegnet ved siden av ordet 'Home'.
 7. Pluss-tegnet vil nå vises ved siden av ordene 'Book One'. Klikk på pluss-tegnet.
 8. 'Chapter One' vises nå under 'Book One'. Treet vil nå se ut slik:
  • 'Book One'
   • 'Chapter One'
  • 'Chapter Two'
 9. Med musa drar du 'Chapter Two' til 'Book One'.
 10. Klikk på pluss-tegnet ved siden av ordet 'Home'.
 11. Klikk på pluss-tegnet ved siden av ordene 'Chapter One'. Ditt tre skal nå se ut slik som dette:
  • 'Book One'
   • 'Chapter One'
   • 'Chapter Two'

I Confluence kan sider ha "barn" eller relasjoner til andre sider.Sider i et slikt hierarki er kalt 'page family' (or 'page tree'). For mer informasjon om slike familietrær, se dokumentasjon. I utgangspunktet er en ny side barn til siden du viser når du oppretter en ny side. Det er 3 måter å vise en liste av sider i et space. Du kan velge å vise:

 • kun nylig opprettede sider
 • alle sider, i alfabetisk rekkefølge
 • alle sider, i hiearkisk rekkefølge (også kjent som ett 'sidetre')

Dersom lista over sider inneholder ordet  'Home' med ett pluss-tegn ved siden av, så ser du på den hiearkiske oversikten. Hvis ikke, klikk på 'Tree' (ved siden av ordet 'View', over lista av sider).


 • No labels